Pilotproject+met+zeer+hoge+compostgiften
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Pilotproject met zeer hoge compostgiften

De BVOR coördineert vanaf komende winter een pilotproject waarin een aantal boeren zeer hoge compostgiften gaat toepassen. Het doel is vooral het vaststellen van het effect op de organischestofgehalten in de bodem.

De pilot van de branchevereniging voor producenten van compost, biomassa en andere biobased producten (BVOR) is gebaseerd op een Oostenrijks systeem. Daarin worden snelle toenames van het organischestofgehalte bereikt door compost te gebruiken als 'kickstarter' voor beter bodembeheer.

Oostenrijk stimuleert via een privaat systeem van koolstofcredits boeren om actief te werken aan meer organischestofopbouw in de bodem. Daar is een significante toename van het gehalte organische stof in relatief korte tijd waargenomen.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor hoge doseringen compost, tot wel 200 ton per hectare. Deze vormen een 'kickstarter' voor de opbouw van organische stof: de micro-organismen in de compost brengen de humusopbouw in de bodem op gang.

Effect vaststellen

In de pilot wordt het Oostenrijks systeem beproefd door een aantal Nederlandse boeren met verschillende grondsoorten en met verschillende teelten. Het primaire doel hiervan is het vaststellen van het effect van de hoge compostgiften op de organischestofgehalten in de bodem, op korte en op lange termijn. Een tweede doel is het vaststellen van positieve en negatieve bijeffecten van de hoge compostgiften, zoals bodemleven, verbeteren van bodemstructuur, vochtvasthoudend vermogen en nutriëntenbeschikbaarheid.

De resultaten van de pilot worden onder meer gebruikt in een breder onderzoeksprogramma dat zich richt op koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems. Dit programma omvat een serie kennisprojecten die een consortium onder leiding van Wageningen University & Research uitvoert. Het is onderdeel van de Klimaatagenda landbouw.

Ontheffing

De pilot start in de winter van 2019 en loopt meerdere jaren. Omdat hoge compostgiften door de meststoffenregels niet zijn toegestaan, is voor de pilot tevens een ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodig.

De BVOR coördineert het pilotproject. Zij werkt hierin onder meer samen met Soiltech, een bedrijf dat zich bezighoudt met bodemgezondheid en plantvitaliteit. Voor de pilot is financiële ondersteuning verkregen van RVO.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer