WAB+maakt+teelten+onrendabel
Column
© Dirk Hol

WAB maakt teelten onrendabel

LTO Nederland voert samen met onder meer loonwerk, horeca, retail en cultuur campagne tegen de beprijzing van seizoensarbeid zoals die wordt voorgesteld in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Afgelopen week lanceerden zij de actie 'Zo werkt het niet!'. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland legt uit waarom.

LTO Nederland ziet niets in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans dat seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder maakt. Het wetsvoorstel betekent voor telers een kostprijsverhoging van 7,5 procent en daarmee ondermijnt het de positie van telers in de keten. Gevolg kan ook zijn dat teelten hierdoor uit Nederland verdwijnen.

Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht heeft de Wet arbeidsmarkt in balans grote gevolgen voor de teelt van onder meer asperges, groenten, aardbeien en fruit. Voor de oogst van deze groenten en fruit werken telers vaak op grote schaal samen met seizoensarbeiders.

De stapeling van maatregelen uit het verleden én dit wetsvoorstel maakt seizoensarbeid straks onbetaalbaar voor werkgevers en treft seizoensarbeiders keihard in de portemonnee. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Wij vrezen dat teelten van asperges, aardbeien en groenten uit Nederland zullen verdwijnen

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland

Wat is er aan de hand? Het kabinet heeft woensdag 7 november 2018 het definitieve wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel betekent dat vanaf 2020 tijdelijke arbeid fors duurder wordt, om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen.

De invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen en het fors duurder maken van de WW-premie voor tijdelijke contracten, leiden tot forse kostenverhogingen voor werkgevers met veel seizoensarbeid.

Deze ondernemers hebben niet de keuze om seizoenskrachten een vast dienstverband te geven. Denk bijvoorbeeld aan de oogst van appels, peren, bramen en bessen in nazomer en herfst, de oogst van asperges in het late voorjaar en de pluk van aardbeien en tomaten in de zomer.

Berekeningen laten zien dat de werkgeverslasten tot wel 7,5 procent extra gaan stijgen. Wij vrezen dat teelten van asperges, aardbeien en groenten uit Nederland zullen verdwijnen. Daarbij staat dit wetsvoorstel haaks op de wil van het kabinet om de ketenpositie van boeren en tuinders juist te versterken. Het tegendeel gebeurt.

Wat willen we dan wel? LTO Nederland wil dat de Wet arbeidsmarkt in balans wordt aangepast om de balans in maatregelen voor vaste en tijdelijke arbeid terug te brengen. Dit betekent dat seizoensarbeid en werk door scholieren en studenten onder de lage WW-premie wordt gebracht, er geen transitievergoeding gaat gelden voor deze groep vanaf dag 1 en er flexibiliteit blijft rondom de oproepovereenkomsten.

Risico's verlichten

LTO Nederland blijft het gesprek voeren met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Tweede Kamer om het duurder maken van seizoensarbeid ongedaan te maken en de risico's van het in dienst nemen van medewerkers, vooral voor kleine werkgevers, te verlichten. Hierbij trekken we samen op met negen andere werkgeversorganisaties.

In de afgelopen jaren heeft het kabinet meerdere maatregelen op elkaar gestapeld die het zowel voor werkgevers als voor werknemers zeer zeker niet aantrekkelijk hebben gemaakt. Dat is niet de weg en we blijven ons inzetten om dit tij te keren. Want zo werkt het niet!

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  20 %
Meer weer