Ambitieuze+kweker+legt+lat+op+0+procent
Achtergrond
© Harry Stijger

Ambitieuze kweker legt lat op 0 procent

Bunnik Plants in Bleiswijk gaat voor duurzaam en milieuverantwoord telen. In die lijn past hun nieuwe status als 'nullozer'. Deze verkreeg de potplantenkwekerij nadat ze bij de bevoegde instanties aannemelijk heeft gemaakt dat ze geen druppel proceswater uit de kassen loost. In 2020 wil het bedrijf ook zonder kunstmest en insecticiden werken.

De individuele zuiveringsplicht bepaalt sinds 1 januari 2018 voor glastuinbouwbedrijven dat restwater tot minimaal 95 procent van alle gewasbeschermingsmiddelen moet worden gezuiverd alvorens het mag worden geloosd.

Bij Bunnik Plants reikt de ambitie verder dan de wettelijke voorschriften. Om het milieu 100 procent te ontzien, is besloten om een dialoog aan te gaan met DCMR Milieudienst Rijnmond en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Brief

Nick van den Berg, teeltspecialist bij Bunnik Plants, was hier nauw bij betrokken. 'Van het bevoegd gezag hebben we een brief ontvangen, waarin staat dat het aannemelijk is dat we geen restwater lozen. Met deze erkenning als nullozer zijn we erg blij.'

Met deze erkenning als nullozer zijn we erg blij

Nick van den Berg, teeltspecialist Bunnik Plants in Bleiswijk

Dit ligt in de lijn van de toekomstvisie van het potplantenbedrijf om een duurzame plant op een verantwoorde manier te produceren. Op ruim 25 hectare worden wekelijks gemiddeld 700.000 planten duurzaam geproduceerd.

Vijftig soorten kamerplanten

Het assortiment bestaat uit vijftig soorten kamerplanten, hoofdzakelijk planten zoals ficussen, varens, bonsai en succulenten, maar ook een paar hectare bloeiende planten zoals kalanchoë en bromelia.

Van de zes teeltlocaties zijn er drie voorzien van rolcontainers en drie van betonvloeren, maar allemaal met eb- en vloedsysteem voor de watervoorziening. Het retourwater wordt vanwege de organische vervuiling gefilterd door een zeefbocht.

Paar aanpassingen

Om aan de zuiveringsplicht te voldoen, is het bedrijf vorig jaar de mogelijkheden gaan onderzoeken: waterzuiveringsinstallaties neerzetten of is nullozing mogelijk? Doordat meerdere locaties door het eb- en vloedsysteem al gesloten waren, was nullozing met een paar aanpassingen haalbaar.

Per locatie moest er wel een heel boekwerk voor het bevoegd gezag worden opgesteld, waarin alles rond nullozing op papier staat.

Rapportage

Het potplantenbedrijf koos ervoor om de rapportage in eigen beheer te houden en niet uit te besteden. Dit om nog beter inzicht te krijgen in de waterstromen op de verschillende locaties.

'Voor de rapportage hamert de milieudienst behoorlijk op het onderhoudsplan. Zo moet je antwoord geven op vragen zoals: wat doe je met een lekke rolcontainer of draingoot? Is het personeel hierover geïnstrueerd? Je moet beschrijven dat je eerst de eigen technische dienst inschakelt en dan pas een extern bedrijf', aldus Van den Berg.

Filtersysteem

Voor de nullozing was aanpassing van het filtersysteem van de wasser voor de rolcontainers de belangrijkste. 'Door de gesprekken met het waterschap en de milieudienst werd ons dat steeds duidelijker.'

Vanwege de gewasbeschermingsmiddelen die in de teelt worden gebruikt, moet het spoelwater van de containerwasser fijner worden gefilterd om het te kunnen hergebruiken. De zeefbocht voor het organische vuil is vervangen door een trilzeef, die tot 20 micrometer kan filteren.

Opvang condenswater

Een andere nodige aanpassing was de opvang van het condenswater van de kasopstanden, vertelt de teeltspecialist.

'Voorheen ging het condenswater in de silo voor het retourwater. Maar nu gaat het in een aparte silo, zodat het traceerbaar is. Dit water kunnen we ook hergebruiken in de teelt.' Een paar overstortleidingen die van de bassins naar de sloot lopen, zijn afgedopt. De overstort gaat nu naar een silo die niet meer werd gebruikt.'

Duurzaam telen

Bij Bunnik Plants geloven ze in duurzaam en op milieuverantwoorde manier telen. Om in hun elektriciteitsbehoefte te voorzien, gebruiken zij meer dan negenduizend zonnecollectoren, die voornamelijk op de bedrijfsruimtes zijn aangebracht.

Samen met een eigen biomassacentrale, waar houtsnippers en snoeihout worden verbrand, is de opgewekte stroom goed voor vierduizend huishoudens. Met de restwarmte hiervan en van de energiecentrale RoCa in Rotterdam worden kassen verwarmd.

'De komende tijd gaan we ook meer weerbaar telen, zodat we zonder kunstmest en insecticiden kunnen. Daarvoor moeten we volgend jaar nog wel een paar extra stappen maken om te zien of dat haalbaar is', zegt Van den Berg.

Duursaam Glashelder

Nullozing is voor meer bedrijven haalbaar. Dat blijkt uit het Maatregelenprogramma DuurSaam Glashelder, een project van LTO Glaskracht Nederland.

Het Maatregelenprogramma DuurSaam Glashelder omvat diverse ondersteunende maatregelen, zoals de aanpak van restwaterstromen, met de onderdelen: kosteloze bedrijfsadvisering met bedrijfswaterscan, monitoring waterkwaliteit en toezicht. Een dergelijk project rond Ter Aar is door gebrek aan subsidie niet doorgegaan.

Nullozing haalbaar voor veel typen tuinbouwbedrijven
Zo'n 80 procent van de bedrijven in Noordoost-Nederland is nullozer of op weg nullozer te zijn. Dat blijkt uit de rapportages van het Maatregelenprogramma DuurSaam Glashelder. Het zijn vooral potplanten- en perkgoedbedrijven die over een gesloten teeltvloer beschikken, waardoor drainwater wordt opgevangen en er geen lekwaterstromen zijn. 'Opvallend genoeg lukt het ook bij een paprika- en snijroosbedrijf. Nullozing is onder veel omstandigheden dus mogelijk', zegt Jaap Bij de Vaate van Delphy. Bij de lozende bedrijven is er een collectief dat gezamenlijk het lozingswater zuivert; de andere hebben individuele zuiveringsoplossingen. 'Bij de glasgroenten kunnen meer lozingen plaatsvinden vanwege ziekteproblematiek. Bij potorchideeën moeten telers nog leren omgaan met hergebruik van drainwater.' Sommige telers moeten leren recirculeren, als ze dit nog niet deden. Regelmatige controle van de ontsmetter of de ontsmettende werking nog in orde is, is noodzakelijk. 'Met goede controle zijn moderne ontsmettingsinstallaties zeker betrouwbaar en geen reden voor lozingen.' Als de bedrijfshygiëne op orde is, zowel tijdens de teelt als rond de teeltwisseling, kunnen eventuele ziekten worden beheerst. In lastige bedrijfsomstandigheden blijken omgevingsdiensten en waterschappen graag met de teler mee te denken om tot werkbare oplossingen te komen. Nullozing is moeilijker realiseerbaar op technisch achterstallige bedrijven en bij complexe lekkende teeltsystemen. Ook spelen een goede kwaliteit van het uitgangswater en voldoende opslagruimte een belangrijke rol. Bij de Vaate: 'Wellicht is het delen van water met de buren een oplossing voor het ruimteprobleem.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  9° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  7° / 3°
  10 %
 • Zondag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer