Veel+meer+weidevogels+op+Schokland
Nieuws
© Eigen foto

Veel meer weidevogels op Schokland

Het Flevolandschap heeft op Schokland tijdens de afgelopen broedseizoen veel meer weidevogels geteld. In een andere gebied, de Rotterdamse Hoek, ging het aantal broedparen juist omlaag.

De weidevogels op Schokland doen het volgens Het Flevolandschap erg goed. Zomertaling (nu 7 paar), slobeend (11), grutto (11), graspieper (28), veldleeuwerik (9) en kievit (27) zijn (sterk) in aantal gestegen. Het aantal tureluurs is wat gedaald. In 2018 zijn geen watersnippen en rallen aangetroffen. Het beeld bestaat dat dit voorjaar een wat te laag peil is aangehouden. Dat lijkt te worden bevestigd doorat de meeste soorten die van natte omstandigheden houden in aantal zijn gedaald.

Ook veel bosvogels (grote bonte specht, kleine bonte specht, boomklever, boomkruiper) op Schokland deden het ten opzichte van de laatste telling in 2011 het beter, ondanks de kapwerkzaamheden in verband met de essentaksterfte. Uitzondering is de appelvink (23 in 2011, in 2018 nog acht). Daar staat tegenover dat van de nachtegaal, blauwborst en rietzanger zich voor het eerst in het gebied ieder een broedpaar hebben gevestigd. Van de roodborsttapuit vestigden zich zes paar.

Rotterdamse Hoek

Dat het moeras in natuurgebied de Rotterdamse Hoek zich begint te ontwikkelen, vertaalt terug in het aantal broedparen: dodaars ging in drie jaar tijd van nul naar vijf, rietzanger naar één, kleine karekiet naar 21, rietgors naar vier.

Bij de weidevogels in De Rotterdamse Hoek gaat het nog niet goed. Na hoogtemetingen van het maaiveld en de stuwen is gebleken dat de stuwen niet goed zijn geplaatst, waardoor het waterpeil in het gebied te laag staat. Dit wordt op korte termijn verbeterd worden.

Graspieper

Het aantal broedparen kievit daalde van 18 naar twee, grutto van zes naar twee, tureluur van 26 naar zeven, gele kwikstaart van 16 naar vijf, veldleeuwerik van negennaar zes. De enige die zich aan de malaise lijkt te onttrekken is de graspieper. Het aantal broedparen daarvan is gestregen van drie naar twaalf. De eenden- en ganzenstand is er stabiel of gaat licht omhoog.

Ook met de bosvogels in De Rotterdamse Hoek gaat het goed. In het zeer geïsoleerd liggende en kleine bosje (slechts 3,6 hectare) broeden opvallend veel bosvogelsoorten: havik, appelvink, vuurgoudhaan, grauwe vliegenvanger, boomkruiper, boomklever en grote bonte specht. Er zijn veel oude bomen met holtes en dat is goed nieuws voor de bosbewoners.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer