Minder+cultuurgrond+met+groter+aandeel+akkerbouw
Nieuws
© VidiPhoto

Minder cultuurgrond met groter aandeel akkerbouw

Het areaal cultuurgrond in Nederland daalde afgelopen jaar met 21.700 hectare tot 1.768.290 hectare. Wel steeg het aandeel akkerbouw van 28,4 tot 29,1 procent.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS over het grondgebruik in Nederland. Cultuurgrond is grond dat gebruikt wordt voor het voortbrengen van landbouwproducten.

De daling van het areaal cultuurgrond komt vrijwel volledig voor rekening grond dat in gebruik is voor grasland en voor voedergewassen. Dat areaal daalde met 29.470 hectare tot 1.148.770 hectare.

Het areaal tuinbouw in de opengrond steeg met 190 hectare tot 94.330 hectare. Voor tuinbouw onder glas is het areaal in 2018 80 hectare kleiner dan in 2017 en komt uit op 9.000 hectare.

 

Daling vanaf 2000

Ten opzichte van het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond in Nederland inmiddels ruim 207.000 hectare afgenomen. Dat is een daling van ongeveer 10,5 procent. De akkerbouw is in de tussenliggende periode verantwoordelijk voor de grootste daling met bijna 120.000 hectare.

Het grondgebruik voor gras en voedergewassen daalde met net iets meer dan 100.000 hectare. Voor tuinbouw in de opengrond wordt vanaf de eeuwwisseling 13.000 hectare meer cultuurgrond gebruikt.

Minder bedrijven

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met het voortbrengen van landbouwproducten nam afgelopen jaar af met 1000 tot een totaal van 52.440 bedrijven. Opvallend is wel dat het aantal bedrijven met akkerbouwproductie steeg met 240 tot 18.200 bedrijven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer