%27Gezondheid+varkens+moet+niet+uit+een+potje+komen%27
Interview
© snuitgeverij

'Gezondheid varkens moet niet uit een potje komen'

Voormalige veelgebruikers van antibiotica zijn veelvaccineerders geworden. Dat is geen goede ontwikkeling, volgens varkensarts Gerard van Eijden van Dierenartsen Animalcare. Hij pleit voor een beter management om de diergezondheid op een hoger plan te brengen.

Wat is er mis het gebruik van vaccins?

'Varkenshouders die veel vaccineren, halen de diergezondheid nog steeds uit een potje. Dat is niet de juiste benadering om varkens gezond te houden.

Kostprijsdenken in varkenshouderij remt verbetering van diergezondheid en adviseurs houden dit in stand

Gerard van Eijden van Dierenartsen Animalcare

'Eigenlijk houden veelvaccineerders zichzelf voor de gek, omdat ze door te vaccineren tekortkomingen in het management compenseren. Beter is om te streven naar een zo laag mogelijke infectiedruk voor verschillende ziekten. Dat levert ook veel meer op.'

Wat levert dat dan op?

'Stel dat het je lukt om door een strikte bedrijfshygiëne de infectiedruk van Abortus blauw ofwel PRRS laag te houden. Dan bespaar je allereerst op vaccinatiekosten.

'Daarnaast heb je veel bijvangst, omdat verbetering van de bedrijfshygiëne ook zal leiden tot minder infectiedruk van andere ziekteverwekkers, zoals streptococcen, APP en Mycoplasma.'

Waarom wordt niet gekozen voor een betere aanpak van diergezondheid?

'Dat heeft meerdere oorzaken. Er is bijvoorbeeld veel druk vanuit de handel. Handelaren hanteren als uitgangspunt dat een gezonde big drie keer gevaccineerd is. Dat kost gauw 3,50 tot 4 euro per big. Op een bedrijf met duizend zeugen praat je over meer dan 100.000 euro per jaar. Daarvoor kun je ook twee goede werknemers in dienst nemen.'

Blijkbaar is het lastig voor varkenshouders om een omslag te maken?

'De varkenshouderij zit in een wurggreep die verbetering tegenhoudt. Alles in de sector is gericht op kostprijsdenken en niet op kwaliteit. Adviseurs die bij varkenshouders op het erf komen, hebben allemaal wat te verkopen en dragen bij aan het instandhouden van een systeem waarin vooral conservatief wordt gedacht.

'Jammer, want Nederlandse varkenshouders kunnen zich goed onderscheiden van de buitenlandse concurrentie.'

Wat moeten ze daarvoor doen?

'Het begint met gestructureerder werken. Protocollen maken voor de werkzaamheden op het bedrijf en die ook in praktijk brengen. Op veel bedrijven zien we dat bedrijfsleiders vooral achter de feiten aanlopen en tijd tekort komen.

'Als je werkt volgens protocollen heb je dat probleem niet en heb je bijvoorbeeld tijd om vier keer per dag een paar handjes voer te strooien bij de net gespeende biggen.'

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer