Flevoland+steunt+bodemproject+met+464%2E000+euro
Nieuws
© Marieke Verbiesen

Flevoland steunt bodemproject met 464.000 euro

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten een incidentele subsidie van maximaal 464.069 euro te verlenen aan Flevolands Agrarisch Collectief. Het betreft de uitvoering van het project 'Zicht op de bodemstructuur' 2018-2021.

Het project maakt onderdeel uit van het programma Actieplan Bodem en Water en richt zich op het vergroten van kennis van agrariërs en kennisuitwisseling over de bodemstructuur in de landbouw.

Een goede bodem is onmisbaar voor een duurzame landbouw. Een belangrijke vraag binnen het project is hoe de bodem ook in de toekomst in goede conditie blijft.
In het project nemen Flevolandse boeren bij elkaars bedrijven de bodemstructuur onder de loep als basis voor vertaling naar mogelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water. LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland werken hierin samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw.

Bewustwording

Er worden in het project twee fasen onderscheiden: fase A en fase B. Bewustwording van de eigen situatie door het eigen maken van een eenvoudige methode om de bodem te beoordelen is het belangrijkste doel van fase A. Belangrijke elementen daarin zijn het graven van een profielkuil, het beoordelen ervan en een doorkijk naar maatregelen op het eigen bedrijf middels een kuilgesprek. Dit alles onder begeleiding van experts.

In de vervolgfase B komen op het bedrijf toegesneden maatregelen aan bod. Fase B is dan ook een arrangement voor meerdere jaren en is er op gericht de ondernemer te begeleiden in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie.

In 2016 zijn de eerste vier groepen boeren gestart met Zicht op de Bodemstructuur. En in 2017 zijn daar nog eens acht groepen bij gekomen. Binnenkort start dus een volgende ronde.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer