%27Geef+goede+ondernemer+kansen%27
Nieuws
© Maartje van Berkel

'Geef goede ondernemer kansen'

Sla niet door in de regulering en houd de proportionaliteit in het oog. Dat is de oproep die LLTB-voorzitter Léon Faassen vrijdag aan de provincie Limburg deed als reactie op de Uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij.

De Uitvoeringsagenda kwam ter sprake tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur. 'Pak de echte knelpunten aan, maar geef de goede ondernemers ook de kansen', zei Faassen. 'Straf hen niet met beperkingen.'

De LLTB-voorzitter vindt ook dat andere milieubelastende bronnen moeten worden aangepakt. 'Ik kan een veehouder niet blijven vertellen dat hij maatregelen moet treffen als andere bronnen, zoals verkeer en industrie, niet worden aangepakt.'

Naast kritische noten, sprak Faassen waardering uit voor de agenda. 'De wijze waarop de uitvoeringsagenda tot stand is gekomen waarderen we en de drie sporen uit de agenda, slim reguleren, oplossen van knelpunten en innoveren, onderschrijven we.'

Instrumenten

Ook bestuurslid Mark Tijssen en melkveehouder Jan van der Staak kwamen aan het woord namens de LLTB. Tijssen ging in zijn betoog uitgebreid in op de instrumenten die de provincie wil inzetten om de agenda tot uitvoering te brengen.

'We willen aan de maatschappelijke vragen voldoen, maar geef ons dan ook de ruimte milieuvriendelijke concepten uit te rollen. Het schrappen van de bouwkavel op goede locaties betekent dat veehouders niet de kans hebben om door te ontwikkelen op locaties die minder belasting op de omgeving geven.'

Tijssen gaf verder aan dat het onnodig schrappen van latente ruimte, het beperken van intern salderen of het beperken van de mogelijkheid om van diercategorie te wijzigen, averechts werkt.

Andere situatie

Van der Staak gaf aan dat het niet ter discussie staat dat ook melkveehouders maatregelen moeten treffen. 'Maar bij ons is de situatie toch net even anders dan bij pluimvee- of varkenshouders', zei hij.

'In de melkveehouderij speelt geurhinder amper en fijnstof geen rol. Daarnaast hebben melkveehouders een belangrijke rol in het landschap. We willen de ammoniakuitstoot terugbrengen, maar de technieken hiervoor zijn veel later in ontwikkeling gekomen. We hebben open stallen, waar conditionering en emissiereductie moeilijker is.'

De voorzitter van LLTB pleitte ervoor de termijn waarbinnen melkveehouders maatregelen moeten doorvoeren niet met vijf jaar naar voren te halen. Lees de volledige reactie van de organisatie op www.lltb.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer