Limburg+zet+in+op+vitale+veehouderij
Nieuws
© nieuwe oogst

Limburg zet in op vitale veehouderij

De uitvoeringsagenda 'Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving' is maandag door Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg gepresenteerd. GS zetten in op innovatie rond produceren, slim reguleren en oplossen van knelpunten.

De LLTB ziet aanknopingspunten, maar is het niet met alle onderdelen eens. In het bestuurlijk overleg Schone Stallen is de agenda door de LLTB, de Peelgemeenten en de Natuur- en Milieufederatie Limburg besproken.

Dat de milieubelasting nog verder moet worden teruggedrongen om maatschappelijk draagvlak te houden, onderkent de LLTB. 'Niet voor niets hebben we in 2017, samen met onze dierlijke sectoren, aangegeven welke mogelijkheden we zien om een extra reductie in emissies te realiseren', zegt LLTB-bestuurslid Mark Tijssen.

'Belangrijke drager economie'

In de nieuwe agenda van GS zitten goede aanknopingspunten. LLTB-voorzitter Léon Faassen: 'De provincie ziet de Limburgse veehouderij ook in de toekomst als een belangrijke drager van de Limburgse economie. Daar zijn we het uiteraard mee eens.'

Ook is de organisatie het eens met de aanpak om meettechniek op bedrijfsniveau te stimuleren. Tijssen: 'Als je goede, betrouwbare en betaalbare technieken hebt om emissies op bedrijfsniveau te meten, is dat het eerlijkst. De verantwoordelijkheid ligt dan waar die hoort: bij de individuele veehouder. Dat draagt ook bij aan de openheid en transparantie die we nastreven.'

Bezwaren

Over het spoor 'slim reguleren' heeft de LLTB twijfels. Tijssen: 'Bedrijfsdynamiek en flexibiliteit zijn essentieel om een economisch én milieuhygiënisch duurzame veehouderij te hebben. We moeten de zaak niet dichtreguleren.' Als voorbeeld noemt hij het wegnemen van latente ruimte. Dat moet volgens hem maatwerk zijn, om te voorkomen dat goede locaties worden beperkt en veehouders niet kunnen inspelen op maatschappelijk wenselijke veranderingen.

Faassen noemt als voorbeeld dat in 2025 vergaande emissiereductietechnieken moeten worden toegepast bij stallen waar dat twintig jaar niet is gebeurd. 'Afspraken om in 2030 maatregelen te treffen worden ongemotiveerd naar voren gehaald, met grote financiële gevolgen voor de melkveehouder.'

De uitvoeringsagenda wordt 5 oktober besproken in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Provinciale Staten. De LLTB zal vooraf haar standpunt per brief en tijdens de inspraakronde in de commissievergadering kenbaar maken. Kijk voor de uitvoeringsagenda op de LLTB-website.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer