Venlose+leerstoel+brug+tussen+gezonde+voeding+en+jeugd
Achtergrond
©

Venlose leerstoel brug tussen gezonde voeding en jeugd

Een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek naar voeding en de beleving van wat gezonde voeding is door jongeren. Zodat zij al vroeg de juiste keuzes kunnen maken op het gebied van voeding.

Dat is wat de nieuwe leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’ van University College Venlo, onderdeel van Maastricht University, op Brightlands Campus Greenport Venlo beoogt. Het bedrijfsleven en de universiteit gaan minstens vijf jaar lang onderzoek doen naar gezonde voeding in relatie tot jeugd en jongeren, waaraan ook een onderwijs- en educatietaak is gekoppeld.

De vacature voor de hoogleraar die de kar moet gaan trekken, is afgelopen dinsdag opgesteld. Naar verwachting kan hij/zij in februari 2019, in het tweede semester, van start.

Multifunctioneel

Campusdirecteur Saskia Goetgeluk prijst zich gelukkig dat voor de instelling van de nieuwe leerstoel voor haar campus is gekozen. ‘We vergaren hier al veel kennis over het maken van voedselkeuzes, maar dat is nog te weinig bekend. Doel van de leerstoel is om een brug te slaan tussen dit onderzoek en de jeugd’, zegt zij.

Het is de bedoeling dat de agrofoodsector op al die ontwikkelde kennis gaat inspelen

Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo

‘Het mooie is het multifunctionele van de leerstoel, waarbij naast pure kennis vergaren rondom gezondheid en jeugd ook zaken als smaak en psychologie een rol spelen. Een verhaal met twee kanten dus. Aan de ene kant de overweging van jongeren om iets lekker te vinden en aan de andere kant kijken hoe het lichaam op bepaalde voeding reageert.’

Analyse

Er wordt dus ook gekeken naar de analyse van voedingsaspecten, bijvoorbeeld om antwoord te geven op de vraag waarom een wortel gezond is en welke voedingscomponenten een kind op een bepaalde leeftijd meer of minder goed opneemt.

Daarnaast is er het educatieve aspect. ‘Dus hoe een kind tot een bewuste keuze komt’, zegt Goetgeluk. ‘Het gaat er bij de aanpak in Venlo én in de analyses van wat microcellen doen, ook om wat er in je hoofd gebeurt. Wij zitten in deze regio midden in de agrofoodsector en het is de bedoeling dat de sector op al die door ons ontwikkelde kennis gaat inspelen. Want als bedrijven weten hoe de jeugd op bepaalde voeding reageert, kunnen zij als voedselproducenten hun producten bijvoorbeeld op een andere manier gaan aanbieden, veredelen of verpakken. We moeten onze kennis dus gaan verspreiden. De campus hier in Venlo biedt met de nieuwe leerstoel hiervoor fysiek de aanknopingspunten en vormt de magneet die de agrofoodregio nog aantrekkelijker zal maken.’

Tot 20 jaar

Op de Brightlands-campus in Venlo staat gezonde en veilige voeding centraal. Een thema waarin diverse bedrijven en kennisinstellingen zijn geïnteresseerd en aanhaken. De samenwerking tussen hen zorgt voor unieke kennis, die maatschappelijk en economisch van grote waarde is. Op de campus en meer specifiek in Villa Flora wordt al langer onderzoek gedaan naar de effecten van voeding op de gezondheid.

Met de leerstoel gaat dat nu heel specifiek gebeuren voor de jeugd tot 20 jaar. In Villa Flora zijn ook de onderzoekslaboratoria van de universiteit gevestigd waar smaaklessen (psychologie) worden gehouden en waar in nagebootste huiskamers testpersonen te eten krijgen met vragenlijsten, waarbij al hun zintuigen worden aangesproken.

Jeugd bewustmaken

In de educatieve leerstraten van Kokkerelli/Kids University For Cooking, die sinds de Floriade in Villa Flora zijn gevestigd, wordt de jeugd van diverse basisscholen bewust gemaakt van waar ons voedsel vandaan komt en hoe je met gezonde ingrediënten en producten een lekker menuutje kunt samenstellen.

Saskia Goetgeluk: ‘Docenten komen de kinderen van het eerste uur nog weleens tegen. Ze zitten inmiddels op de middelbare school, maar geven vaak aan dat de kennis die ze opdeden bij Kokkerelli hun leven heeft veranderd. Die lessen hebben dus wel degelijk invloed op de jeugd. Het gaat erom dat we door goed en gezond te eten niet ziek worden en dat we er alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Dus is het belangrijk dat de jeugd weet wat voeding doet en hoe ze met voeding moet omgaan.’ Kokkerelli maakt kinderen bewust van het belang van een gezond voedingspatroon, biedt basisscholen educatieve programma’s aan en ontwikkelt via kidspanels nieuwe en gezondere producten en voedingsconcepten.

Kennisappjes

De leerstoel gaat veel kennis genereren, die niet beperkt mag blijven tot alleen maar de basis voor wetenschappelijke publicaties.

Saskia Goetgeluk wil dat er veel meer mee gebeurt. ‘Ik kan me voorstellen dat de ketenpartijen daar ook iets mee willen. Uiteraard de praktische toepassing van die kennis, maar je kunt ook denken aan kennis delen in de vorm van appjes. We denken en verwachten dat er gedurende de komende vijf jaar ook deelprogramma’s komen, zodat we ook op het vlak van duurzaamheid stappen kunnen maken. Nu betalen de bedrijven en de universiteit de leerstoel, maar die moet zich uiteindelijk zelf kunnen bedruipen.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
Meer weer