%27Klimaatakkoord+realistisch+voor+glastuinbouw%27
Nieuws
© Thierry Schut

'Klimaatakkoord realistisch voor glastuinbouw'

'Uitdagend, maar zeker realistisch', vindt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht Nederland de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, die vandaag zijn gepresenteerd.

De uitdagingen voor de glastuinbouw liggen op verschillende terreinen. Van der Tak noemt onder meer een uitbreiding van zeventien naar vijftig aardwarmtebronnen, de aanleg van warmtenetten voor rest- en aardwarmte, voldoende externe CO2, jaarlijkse nieuwbouw van 300 hectare energiezuinige kassen, een gestructureerde gebiedsaanpak in alle glastuinbouwregio's, een koplopersaanpak voor innovators en intensivering van het programma Kas als Energiebron. Hiermee streeft de glastuinbouwsector naar een extra CO2-reductie van 1,8 megaton.

Ten opzichte van de huidige CO2-uitstoot levert dit een totale reductie van 3,4 megaton op. 'Deze uitdagingen liggen in lijn met de door ons ingediende en vergaande voorstellen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, die eerder met de leden zijn vastgesteld in het visiedocument 'Klimaatneutrale Glastuinbouw 2040', zegt de voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Ingrijpende wijzigingen

'Onze huidige energievoorziening vraagt om ingrijpende wijzigingen, maar glastuinders zijn zich daar al lange tijd van bewust. Glastuinders zijn en blijven koplopers. In alle tuinbouwregio's zijn ondernemers samen met warmtecoöperaties, gemeenten en provincies bezig om de klimaatdoelstellingen te vertalen naar hun bedrijfsvoering', zegt Van der Tak.

Als Den Haag meegaat in onze uitgangspunten, is de glastuinbouwsector in 2040 vrij van fossiel

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland

'Om deze gedreven houding van de glastuinbouw verder vooruit te krijgen, is het behoud van de huidige stimuleringskaders en gerichte inzet en ondersteuning van de rijksoverheid voor warmtenetten en CO2-afvang noodzakelijk. Ook zijn de aanpassing van regelgeving en tariefstructuren voor energievoorziening dringend nodig', vervolgt de voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Energiebelasting

Na de zomer wordt het Klimaatakkoord op basis van de hoofdlijnen verder uitgewerkt. De echte en stevige onderhandelingen over financiën, fiscaliteit en de uitvoering moeten dus nog plaatsvinden. Van der Tak stelt dat voor de glastuinbouw de hete hangijzers in deze discussie de financierbaarheid, de tarieven en de energiebelasting zijn.

LTO Glaskracht Nederland gaat net als bij huishoudens voor volledige compensatie van de opgelegde kosten. 'Als Den Haag meegaat in onze uitgangspunten, is de glastuinbouwsector in 2040 vrij van fossiel', meent Van der Tak.

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord geven richting aan de wijze waarop Nederland de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren gaat terugdringen. In 2030 moet de uitstoot van Nederland zijn gehalveerd. De afgelopen maanden hebben de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hierover afspraken gemaakt. De glastuinbouwsector neemt deel aan de Klimaattafel LNV, waar de bijdrage vanuit de land- en tuinbouwsector wordt besproken.

In het kader van het Klimaatakkoord is een expert- en stuurgroep actief, met ondernemers en stakeholders, om de plannen voor het Klimaatakkoord voor te bereiden. Dit proces wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund vanuit Kas als Energiebron (samenwerking ministerie LNV en LTO Glaskracht Nederland). Verder wordt na de vaststelling van het Klimaatakkoord een transitiecollege Kas als Energiebron ingericht om de sectoraanpak aan te sturen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer