Noord%2DHolland+investeert+196+miljoen+in+natuur
Nieuws
© Inzicht in Natuur

Noord-Holland investeert 196 miljoen in natuur

Provincie Noord-Holland investeert van 2019 tot 2023 in totaal 196 miljoen in 71 natuurprojecten en negen subsidieregelingen. De actualisatie van het Programma Natuurontwikkeling 2018-2022 komt neer op een verhoging van 2 miljoen euro.

In het nieuwe probeert de provincie nog gebiedsgerichter te werk te gaan. 'Dat betekent dat we kijken naar verschillende belangen en doelstellingen, die bij bundeling meerder opgaven realiseerbaar maken', aldus een woordvoerder. 'Doorgaans vraagt dit wel tijd om goed af te stemmen tussen alle belanghebbenden.'

Naast de hectares van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) die worden omgezet in natuur richt de provincie zich ook op meer kwalitatieve verbetering van natuurgebieden. 'Dat levert veel winst op voor de biodiversiteit.'

Zichtbaar

Volgens natuurgedeputeerde Adnan Tekin worden het geld en de energie die in natuurgebieden worden geïnvesteerd ook zichtbaar. 'Bijvoorbeeld met de natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal, waardoor de duinen met elkaar in verbinding komen en er meer ruimte voor planten en dieren is ontstaan.'

Adnan Tekin, natuurgedeputeerde Noord-Holland

Momenteel loopt een verkenningsjaar om te onderzoeken hoe biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het NNN behaald kunnen worden, met de inzet van boeren. Bij deze verkenning zijn de vier Noord-Hollandse agrarische collectieven betrokken, net als de natuurbeherende organisaties.

Subsidiebeschikkingen

Nu nog ontvangen boeren een subsidie voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze subsidiebeschikkingen lopen af in 2021 en moeten dan worden omgezet in een bijdrage voor natuurbeheer. Wat daarvan de gevolgen zijn wordt nu onderzocht.

Dat investeringen in natuur hard nodig blijven, daarvan is Tekin overtuigd. 'Dit ook naar aanleiding van de onlangs verschenen Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018, waaruit blijkt dat Nederland veel doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water niet haalt en dat bedreigde plant- en diersoorten het in Nederland nog steeds niet goed doen.'

Versnippering

Om versnippering van natuurgebieden door verstedelijking en aanleg van wegen tegen te gaan, investeert Noord-Holland in de aanleg van natuurverbindingen, in natuurcompensatie en andere beschermingsmaatregelen, zoals het Natuur Netwerk Nederland, Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  30 %
Meer weer