Aanleg+hevels+voor+goed+gietwater+werd+%27hoog+tijd%27
Nieuws
© Tienke Wouda

Aanleg hevels voor goed gietwater werd 'hoog tijd'

Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met de aanleg van de hevels op de Westerzeedijk in het westen van de Noordoostpolder. Hierdoor krijgen honderd akkerbouwers, vollegrondgroentetelers en bollentelers op 3.800 hectare achter de dijk de beschikking over kwalitatief goed beregeningswater. Daar hebben ze meer dan tien jaar op gewacht.

Het waterschap laat via de twee hevels automatisch water in vanuit het IJsselmeer. Dit gebeurt alleen wanneer boeren het nodig hebben en wanneer de EC-waarden in het gebied te hoog zijn. Het water uit het IJsselmeer loopt door een meters lange buis via vertakkingen naar de sloten. Het zand wordt opgevangen in een zandopvang dat gebruikt wordt in de Duitse rioleringstechniek.

De zout- en ijzerwaarden zijn veel te hoog in de polder. Op vier punten worden EC-meters geplaatst om het zout- en ijzergehalte te meten. Het systeem zorgt ervoor dat de zoutwaarde onder de 2,4 EC wordt gehouden', geeft projectleider Pieter Vos van Waterschap Zuiderzeeland aan.

De eerste buis wordt geplaats bij de Westermeerdijk.
De eerste buis wordt geplaats bij de Westermeerdijk. © Tienke Wouda

De hevels kunnen tussen de 400 en 500 kuub water per uur inlaten uit het IJsselmeer. De aanleg kost een miljoen euro. Naar verwachting is het systeem, waarmee het waterschap zo'n vijftig jaar hoopt vooruit te kunnen, begin volgend jaar gereed.

Boeren in de omgeving zijn verheugd dat de hevels 'eindelijk' worden geplaatst. 'Het werd hoog tijd', geeft akkerbouwer en bollenteler André Langedijk uit Espel . 'De waterkwaliteit hier is onvoldoende. Al zo'n twintig jaar wordt er over gesproken. De leliestudieclub heeft het destijds aangekaart. Maar er was onvoldoende draagvlak voor.'

Opbrengstderving

Met name dit jaar werd goed duidelijk dat de boeren afhankelijk zijn van zoet water. 'Gelukkig heb ik kunnen beregenen vanuit enkele bronnen met schoon water, hier vlakbij zit een goede zoetwaterbel. Maar een perceel lelies ligt te ver van die bronnen. Doordat deze beregend zijn met zout water, heb ik een opbrengstverlies van zo'n 10 tot 20 procent op dat perceel. Terwijl de andere percelen goed zijn.'

Ook tulpenteler Gerard Menting uit Espel had liever eerder gezien dat de hevels werden aangelegd. 'Het kost heel veel tijd en energie om alles op orde te krijgen.' Hij verwacht een 'enorme plus' als hij straks goed water heeft voor zijn tulpen. 'Ik heb enkele percelen gemeden om er bollen op te zetten omdat het beregeningswater kwalitatief niet goed was. We hebben nu meer keuze met de percelen.'

Voeten in aarde

Vos beaamt dat het traject heel wat voeten in de aarde had. 'We zien dat de boeren er echt op wachten. In 2008 verscheen een rapport van Grontmij met adviezen. Toen werd ook een begin gemaakt met het windmolenpark hier. We hebben gewacht tot dat klaar was, anders kwamen we met de werkzaamheden in de knel. Daarbij kostte het ook tijd om de vergunningen rond te krijgen. We moeten door de dijk graven. Het betekent dat we voor 15 oktober klaar moeten zijn, want daarna begint het stormseizoen.. We moeten dus snelheid maken.'

Met het waterschap hebben boeren afspraken gemaakt over mogelijke overlast tijdens de oogstwerkzaamheden, geeft Langedijk aan. 'Tijdens de oogstwerkzaamheden is de Westermeerweg een drukke straat. We hebben afgesproken dat wanneer het waterschap een gat graaft, die na een dag ook weer dicht is zodat het verkeer erlangs gaat. Het vraagt ook wat medewerking van de boeren. Maar we zijn hier inmiddels wel wat gewend met al dat windmolenverkeer.'

Waar het waterschap drie jaar geleden zorgde dat fruittelers goed water kregen voor de nachtvorstbestrijding, zijn nu de bollentelers, akkerbouwers en vollegrondgroentelers, geeft Menting tenslotte aan, . 'We betalen veel waterschapslasten. Dan verwacht je dat je er ook wat voor terugkrijgt. Dat krijgen we nu.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 12°
  30 %
 • Donderdag
  15° / 13°
  80 %
 • Vrijdag
  15° / 8°
  60 %
Meer weer