Meer+preventie+en+minder+ruimingen+bij+dierziekten
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Meer preventie en minder ruimingen bij dierziekten

Overheid en bedrijfsleven moeten opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag gepresenteerde zienswijze.

Uitbraken van vogelgriep komen de laatste jaren steeds vaker voor en het besmettingsgevaar neemt toe. Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Daarom moeten overheid en bedrijfsleven opnieuw naar de bestrijding van dierziektes kijken, stelt de RDA.

Er moet meer aandacht voor het voorkómen van ziekte-uitbraken en minder ruimingen, bijvoorbeeld door snelle vaccinatie. Daarnaast zijn transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen gewenst.

Vogelgriep

De RDA heeft nog eens goed gekeken of er verbeteringen mogelijk zijn in de bestaande aanpak van besmettelijke dierziekten en in het bijzonder vogelgriep. Er is ruimte om meer te doen tegen de insleep van ziekten bij de inrichting van pluimveebedrijven, in de veehouderijsector als geheel en in de ruimtelijke ordening, zo is de conclusie.

Ook is het raadzaam om te blijven investeren in breed werkende en praktisch toepasbare vogelgriepvaccins voor de pluimveehouderij.

Varkenshouderij

In de varkenssector hebben de activiteiten om producten van gevaccineerde dieren tegen een goede prijs af te zetten tot nu toe weliswaar weinig resultaat geboekt, maar de RDA roept toch bedrijfsleven en overheid op om met de opgedane ervaringen opnieuw actie te ondernemen. Verspilling wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd.

Is er een keer sprake van besmetting en daarmee van het stilleggen van het vervoer van de dieren, dan moet er op primaire en verwerkende bedrijven voldoende ruimte zijn om dieren op te vangen onder omstandigheden die qua dierenwelzijn acceptabel zijn. De RDA adviseert die ruimte te inventariseren om te zien waar eventueel verbetering mogelijk is.

Ook zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om bij een besmetting met laagpathogene aviaire influenza niet meteen te ruimen, maar eerst nauwgezet te monitoren op het ontstaan van de gevaarlijker hoogpathogene variant. Voor zo'n aanpak zou in elk geval in EU-verband moeten worden gekozen. 'Ga door met pogingen om dat op de Europese agenda te krijgen,' aldus de RDA.

Communicatie

Ten slotte zijn onderzoek van en communicatie met de samenleving belangrijk volgens de juist verschenen RDA-zienswijze. Onderzoek kan duidelijk maken welke argumenten en sentimenten in de maatschappij leven met betrekking tot het huidige beleid en communicatie kan zorgen voor de verspreiding van kennis en inzicht over dat beleid en de redenatie daarachter.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
Meer weer