WNF%3A+visie+snel+vertalen+in+concrete+maatregelen
Nieuws
© Han Reindsen

WNF: visie snel vertalen in concrete maatregelen

Het Wereld Natuur Fonds juicht het toe dat minister Carola Schouten in haar landbouwvisie nogmaals de urgentie onderstreept voor een landbouw die in balans is met de natuur. WNF roept de minister op om de visie op korte termijn te vertalen naar meetbare doelen en concrete maatregelen.


'Het gaat slecht met biodiversiteit in Nederland door de intensieve landbouw', stelt Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WNF. 'De visie van minister Schouten biedt het perspectief om decennia met natuurverlies om te buigen naar herstel. Of dit gaat lukken, hangt af van het lef en daadkracht van de minister om daadwerkelijk natuurherstel te realiseren en boeren een duidelijk toekomstperspectief te bieden.'

Herstel biodiversiteit

Kringlooplandbouw staat centraal in de landbouwvisie. Kringlooplandbouw zorgt echter niet vanzelfsprekend voor biodiversiteitsherstel, relativeert WNF. Voor de natuurbeschermingsorganisatie betekent een gesloten kringloop ook geen import meer van soja en ander veevoer ten koste van natuur elders in de wereld.

Ook betekent kringlooplandbouw volgens WNF het in balans brengen van het aantal dieren met de hoeveelheid grond op het bedrijf om het mestoverschot terug te dringen en daarbij voldoende en aantrekkelijke leefgebieden creëren voor wilde dieren en planten.

• Lees ook: Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

De visie stelt terecht dat iedereen aan zet is om nieuwe verdienmodellen voor boeren mogelijk te maken: toeleveranciers, afnemers, voedselproducenten, financiers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties, vindt WNF.

Of het gaat lukken, hangt af van het lef en daadkracht van de minister

Natasja Oerlemans, WNF

Het belonen van prestaties van boeren die een plek bieden aan natuur op hun bedrijf, bijdragen aan een goede kwaliteit van bodem, water en lucht; is een verantwoordelijkheid voor alle partijen. De minister moet hierbij de regie pakken, stelt het Wereld Natuur Fonds.

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer