%27Als+paardenhouderijsector+zetten+wij+flinke+stappen%27
Interview
© Fotografie Twan Wiermans

'Als paardenhouderijsector zetten wij flinke stappen'

LTO- vakgroepvoorzitter paardenhouderij Ralph van Venrooij vertrouwt erop dat landbouwminister Schouten de inspanningen van de sector op het gebied van paardenwelzijn erkent. Binnenkort spreken de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer over de paardenhouderij.

Wat is de aanleiding voor de overleggen in commissie en Kamer?

'Zelf hebben we als sector de I&R-registratie op de agenda gezet omdat daar verbeterslagen te maken zijn voor de sector, maar ook voor de voedselveiligheid. Daarnaast loopt in Brussel de invulling van de nieuwe Animal Health Regulation en zijn er vragen over de gevolgen van de Brexit voor de paardenhouderij. Wat helaas ook meespeelt, is dat er in de media negatieve verhalen over het welzijn in de paardenhouderij zijn verschenen.'

Hoe staat het met het welzijn in de paardenhouderij?

'Goede ondernemers doen hun uiterste best om hun dieren zo goed mogelijk te houden, maar er zijn helaas excessen. In 2011 is de Gids voor Goede Praktijken (GvGP) ontwikkeld. Daarin staat wat nodig is om het welzijn en de gezondheid van de paarden te borgen. Ook is implementatie van het Keurmerk Paard en Welzijn in een vergevorderd stadium. Ondernemers die dit Keurmerk willen hebben, moeten voldoen aan hoge welzijnsnormen.'

Goede ondernemers doen hun uiterste best om hun dieren zo goed mogelijk te houden, maar er zijn helaas excessen

Ralph van Venrooij, LTO- vakgroepvoorzitter paardenhouderij

Er zijn zorgen over Europese wetgeving over de I&R bij paarden. Waarom?

'De huidige EU-regelgeving voor I&R paarden wordt in Nederland correct uitgevoerd door middel van het chippen en vastleggen van het DNA-profiel van veulens. Voor ons was de verplichting vanuit de EU om weer te gaan schetsen dan ook een overbodige handeling. Zorgpunt is ook dat Europa landen gaat verplichten om de locaties waar paarden worden gehouden, te laten registreren. Maar een houder van een paard is niet altijd de eigenaar van het paard. Veel zaken rondom identificatie, gezondheid en welzijn zijn ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het paard. Wij hebben samen met de Sectorraad Paarden (SRP) het ministerie gevraagd om kritisch mee te kijken naar welke verantwoordelijkheden er bij houders van paarden zijn neergelegd en of deze ook daar thuishoren.'

Zal de minister inspanningen van de sector erkennen?

'Als sector zetten wij flinke stappen, het zou mooi zijn als het ministerie meegaat. In een recent artikel in de Paardenkrant heeft minister Schouten hoge verwachtingen gewekt, maar ook aangegeven van de sector inzet te verwachten. Wij geven daar graag samen met de minister invulling aan.'

Weer

 • Woensdag
  25° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  23° / 12°
  10 %
Meer weer