POV+vreest+korting+fosfaatplafond
Nieuws
© Nieuwe Oogst

POV vreest korting fosfaatplafond

Scheidend POV-voorzitter Ingrid Jansen gaat ervan uit dat de uitvoering van de warme sanering van de varkenshouderij niet leidt tot een korting op het sectorplafond, maar dat deze productieruimte behouden blijft voor de varkenshouderij.

De POV stelt dit als voorwaarde bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij. Deze zomer bereikte het ministerie van LNV samen met provinciale overheden en sectorpartijen een hoofdlijnenakkoord over een sanering van varkensbedrijven die nu veel geuroverlast veroorzaken voor hun maatschappelijke omgeving.

Dit najaar wordt dit hoofdlijnenakkoord uitgewerkt in concrete regelingen.

Ruimte nodig voor ontwikkeling

Bij het saneren van de bedrijven komt mogelijk fosfaatproductieruimte beschikbaar. 'Onder geen beding mag deze productieruimte worden afgenomen van de varkenshouderijsector', stelt Jansen resoluut. 'Die ruimte is nodig voor toekomstige ontwikkeling van de sector.'

'Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsconcepten waarvoor meer fosfaatruimte nodig is. Duurzaamheidsconcepten sturen meestal niet op een zo laag mogelijk fosfaatuitscheiding, maar op bijvoorbeeld kringlopen met teelten uit de omgeving. De focus ligt daar minder op fosfaatefficiëntie', geeft Jansen als voorbeeld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer