Studie+naar+CO2%2Dwinning+uit+afval+voor+kassen
Nieuws
© Thierry Schut

Studie naar CO2-winning uit afval voor kassen

De afvalenergiebedrijven AEB Amsterdam, HVC, AVR Rotterdam en CO2-leverancier OCAP onderzoeken de mogelijkheden om CO2 voor hergebruik aan de glastuinbouw te leveren. Zij hebben hiervoor subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dat de mogelijkheden er zijn om CO2 af te vangen bij afvalenergiebedrijven en te hergebruiken in de glastuinbouw, is al langer duidelijk. De studies moeten nu de economische, technische en maatschappelijke details in kaart brengen. In totaal zijn met deze studies enkele miljoenen euro's gemoeid, de verstrekte subsidies dragen hier substantieel aan bij.

De subsidies voor de projecten zijn door de verschillende afvalbedrijven samen met OCAP aangevraagd en worden ondersteund door glastuinbouworganisatie LTO Glaskracht Nederland en de Vereniging Afvalbedrijven.

De studies zullen dit jaar nog worden uitgevoerd en de rapportages dienen als basis voor eventuele vervolgstappen. Onderdeel van de rapportage zal ook de vraag zijn hoeveel financiële ondersteuning nodig is om de plannen te concretiseren. De studies kunnen worden gezien als een concrete invulling van de klimaatplannen voor de land- en tuinbouw zoals gepresenteerd in het Klimaatakkoord op 10 juli.

Als het onderzoek de haalbaarheid aantoont, verwachten de partijen al op korte termijn (2019) met de realisatie te kunnen beginnen, mits de economische haalbaarheid daarvan dan voldoende geborgd is.

Milieudoelen

Bij deze afvalenergiebedrijven komt bij de verbranding van niet-recyclebaar restafval jaarlijks ongeveer 4 Megaton CO2 vrij. Naar verwachting kan zeker de helft van die CO2 worden afgevangen en getransporteerd naar glastuinbouwbedrijven. De Nederlandse glastuinbouw stoot jaarlijks zo'n zes megaton CO2 uit.

Tuinders kunnen, als er voldoende externe CO2 beschikbaar is, direct stoppen met het in de zomer stoken van aardgas om CO2 te produceren. De sector wil overschakelen naar volledige duurzame energie, mits er voldoende (2 Mton per jaar) CO2 beschikbaar is. De afvalsector kan deze hoeveelheid CO2 leveren en zo bijdragen aan de verduurzaming van de glastuinbouwsector.

Als de tuinders de CO2 van afvalenergiebedrijven kunnen hergebruiken, stelt dit de glastuinbouw in staat om hun kassen voortaan te verwarmen met duurzame energie, zoals aardwarmte.

Groen

CO2 van afvalbedrijven heeft bovendien het grote voordeel dat het CO2 is die grotendeels van biogene oorsprong is (groen) en dus geen nieuwe CO2 aan de atmosfeer toevoegt. Voor de tuinbouw is dat vanwege de toenemende vraag naar 'groen' op de internationale markt een belangrijk voordeel, stelt OCAP.

Bovendien zou deze uitbreiding van het aantal beschikbare CO2-bronnen en het CO2 -leidingnetwerk een betere leveringszekerheid tot gevolg hebben. Die leveringszekerheid is essentieel omdat de tuinders zonder zekere beschikbaarheid van CO2 niet kunnen overschakelen op duurzame warmte.

Daarmee zouden bedrijven die CO2 uitstoten meer mogelijkheden krijgen om hun CO2 te transporteren naar andere bedrijven die het als grondstof kunnen gaan gebruiken. In het recent gepubliceerde Klimaatakkoord wordt ook op deze vorm van hergebruik ingezet.

Ook afvalenergiebedrijf Twence heeft recent een subsidiebeschikking ontvangen om onderzoek te doen naar hergebruik van CO2. .

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer