LTO komt met fors crisispakket voor droogte

De aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan zijn rampzalig voor boeren, gewassen en vee. LTO Nederland spreekt over een crisis en heeft een pakket van crisismaatregelen opgesteld. Hierover is overleg met de verantwoordelijk ministeries.

Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou, in april en mei trad regionaal zeer hevige en overvloedige regenval op. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat boeren onvoldoende gras en mais kunnen oogsten om hun dieren te voeren gedurende de winter. Inmiddels hebben akkerbouwers soms complete percelen met gewassen opgegeven.

De verwachting is dat de komende twee weken nauwelijks neerslag zal vallen. De regen die daarna mogelijk komt, zal te laat en onvoldoende zijn om de gewassen op het land te redden. LTO Nederland bestempelt de huidige droogtesituatie daarom nu als een crisis. Dat maakt dat een pakket van crisismaatregelen om boeren te ondersteunen hard nodig is. LTO Nederland spreekt hierover met de betrokken ministeries.

Het is voor het eerst dat landelijk geldende crisismaatregelen voor boeren van kracht moeten worden vanwege de droogte. Eerder zijn wel crisismaatregelen voor boeren genomen vanwege te veel neerslag in specifieke regio’s.

Technische crisismaatregelen
• LTO Nederland wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en vanuit de regionale LTO-organisaties worden intensieve gesprekken gestart met waterschappen ter voorkoming van mogelijke beregeningsverboden.
• Het verlengen van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland met twee weken, tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen binnen de geldende mest- en milieuregels.
• Boeren krijgen meer tijd om vanggewassen in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld mais. Boeren moeten deze vanggewassen ook kunnen benutten als veevoer. LTO Nederland wil dat dit gewas, vaak gras, als veevoer kan worden geoogst.
• Boeren krijgen de mogelijkheid om in het najaar opnieuw gras in te zaaien. Dit is nu aan strikte regels gebonden (scheurverbod).
• LTO Nederland gaat in gesprek met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren.


Geen aanscherping beregening

Het pakket aan steunmaatregelen bevat enerzijds uit technische maatregelen en moet anderzijds bestaan uit economische ondersteuning. Zo wil LTO wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en worden intensieve gesprekken gevoerd met de verschillende waterschappen over dreigende aanscherping van beregeningsverboden. LTO gaat in overleg met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren.

Eerder is het ministerie van LNV al gevraagd om een verlenging van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland met twee weken tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen. Deze maatregel geldt alleen voor die boeren die onvoldoende hun land in het voorjaar hebben kunnen bemesten vanwege de vrieskou in maart en de vele neerslag daarna.

Daarnaast moeten boeren meer tijd krijgen om groenbemesters in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld maïs. LTO wil dat er toestemming komt om vanggewassen te gebruiken als veevoer en om komend najaar grasland te vernieuwen.

Economische crisismaatregelen
• LTO Akkerbouw treedt in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte.
• LTO Nederland wil dat de Brede Weersverzekering aantrekkelijker wordt gemaakt door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.
• LTO Nederland gaat in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in aangifte 2018.
• LTO Nederland gaat met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in overleg over mogelijk korten op de subsidie op kruidenrijke grasranden.


Overleg over aardappelleveringen

Wat betreft de economische crisismaatregelen treedt LTO Akkerbouw in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte. Met verzekeraars en overheid zal worden onderhandeld over het aantrekkelijker maken van de Brede Weersverzekering door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.

LTO Nederland gaat verder in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in de aangifte 2018. Met RVO.nl wordt besproken hoe kortingen op de subsidie voor bloemrijke grasranden zijn te voorkomen nu het vereiste aantal soorten vaak niet wordt gehaald.

Onderstaande kaart toont de (gedeeltelijke) onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater en de beweidingsverboden voor dijken (voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus).

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  4° / 0°
  85 %
Meer weer