PlantValue+wil+maximale+uit+planten+halen
Achtergrond
© Haijo Dodde

PlantValue wil maximale uit planten halen

PlantValue legt zich toe op de maximale verwaarding van planten. Het doel is nieuwe toepassingen ontdekken voor plantinhoudstoffen en optimaal gebruik van reststromen uit de landbouw. PlantValue is een initiatief van drie bedrijven en twee onderzoeksinstellingen. Provincie Drenthe levert een financiële ondersteuning.

Gedeputeerde Henk Jumelet van Drenthe vertelt dat het gewas Tagetes vooral herinneringen oproept aan zijn jeugd. 'Ik ken Tagetes of liever het afrikaantje als een oubollig plantje in de tuin van mijn oma. Toen realiseerde ik me niet welke rol Tagetes speelt in de bodem bij de bestrijding van aaltjes en welke bijzondere stoffen dit plantje schijnt te bevatten.'

Eind juni was Jumelet aanwezig bij HLB in Wijster voor de aftrap van PlantValue. De partners in dit platform ondertekenden daar een overeenkomst voor samenwerking aan de verwaarding van planten.

Nieuwe toepassingen

Doel is het ontdekken van nieuwe toepassingen voor plantinhoudstoffen. Dit kan zijn voor medicinaal gebruik, maar ook bijvoorbeeld voor de groene gewasbescherming. Tevens wordt gekeken naar optimaal gebruik van de reststromen van de landbouwgewassen.

We willen businesscases ontwikkelen die op termijn interessant zijn voor gewastelers

Janny Peltjes, directeur HLB

De partners in PlantValue zijn de onderzoeksinstellingen HLB en het Louis Bolk Instituut en de bedrijven Macrophylla Healthplants, Ecostyle en Bioclear Earth. PlantValue begint als driejarig project. Het budget voor die periode is 100.000 euro. Daarvan is 70 procent gesubsidieerd in de vorm van POP3-gelden en cofinanciering via provincie Drenthe.

Het is niet vreemd dat Jumelet juist Tagetes noemt als voorbeeld van een gewas voor onderzoek naar verdere verwaarding. Het is al langer bekend dat in de bloemen van Tagetes een stofje zit met een genezende werking bij een oogziekte.

Aardappelen of uien

'De vraag is nu of we daar een mooie businesscase van kunnen maken', zegt directeur Janny Peltjes van het HLB. 'Als het lukt om Tagetes eenzelfde saldo te bezorgen als bijvoorbeeld aardappelen of uien, dan is er al veel gewonnen.'

Peltjes vertelt dat PlantValue is ontstaan vanuit de missie dat er meer moet gebeuren met de rijkdom van planten en gewassen. 'We willen de vele initiatieven op het gebied van plantinhoudstoffen en reststromen bij elkaar brengen en faciliteren. Uiteindelijk willen we businesscases ontwikkelen die op termijn interessant zijn voor gewastelers.'

Reststromen

Onderzoeker Leen Janmaat zegt dat het Louis Bolk Instituut een bijdrage levert aan PlantValue voor het optimaal inpassen van reststromen. 'We willen dat de restanten van landbouwproducten in de kringloop blijven en een bijdrage leveren aan de bodemgezondheid.'

Concreet onderzoekt het Louis Bolk Instituut met HLB welke reststromen en toevoegingen te gebruiken zijn voor de productie van compost met ziektewerende eigenschappen. Het gaat volgens Janmaat om het verrijken van teeltlagen om potentiële bodemgebonden ziekten en plagen te onderdrukken.

Natuurlijke biociden

Biotechbedrijf Bioclear Earth zal zich voor PlantValue bezighouden met het selecteren en testen van natuurlijke biociden voor de gewasbescherming. 'Planten bevatten van nature verdedigingsstoffen die werkzaam zijn tegen verschillende schadelijke organismen', legt directeur Sytze Keuning van Bioclear Earth uit.

Het voordeel van biociden is volgens Keuning dat ze selectief werken en natuurlijk afbreekbaar zijn. 'Er is in de natuur een enorme potentie aan stoffen die hiervoor wellicht geschikt zijn. Wij bekijken de praktische toepasbaarheid en proberen geleidelijk de landbouw minder afhankelijk te maken van de chemie.'

Medicinale toepassingen

Zowel Ecostyle als Macrophylla Healthplants is bij PlantValue betrokken vanwege plantaardige stoffen voor medicinale of farmaceutische toepassingen. Technisch directeur Pier Oosterkamp verklaart dat Ecostyle via PlantValue hoopt een oplossing te vinden voor de resistenties van mens en dier tegen antibiotica.

Tijdens de startbijeenkomst benadrukt Peltjes dat het niet de bedoeling is dat alleen de huidige partners actief zullen zijn bij PlantValue. 'We vormen een open platform. Bedrijven en instellingen die belangstelling hebben voor een bepaalde businesscase of iets willen inbrengen, zijn van harte welkom.'

Volgens Jumelet laat een project als PlantValue zien wat de kracht is van de natuur en ook dat er nog veel te ontdekken is. 'In het kader van ons programma 'Toekomstgerichte Landbouw' ondersteunen we graag dit soort initiatieven. Het is goed dat partijen samen werken aan oplossingen voor de vele vraagstukken in de landbouw.'

Demoproeven HLB

HLB heeft bij de vestiging in Wijster de demoproeven aangelegd in het kader van het project PlantValue. Een van de demo's moet laten zien welk effect groenbemesters als bladrammenas, gele mosterd, rode klaver en raketblad hebben op de volggewassen aardappelen en lelies.

Onderzoeker Anja Kombrink meldt dat op dit moment in het seizoen nog nauwelijks verschillen te zien zijn. HLB gaat de teelt en de oogstresultaten van de cultuurgewassen nauwkeurig monitoren. 'Verder analyseren we grondmonsters van de verschillende objecten op plantparasitaire aaltjes.'

Aardappelen

Een tweede demo betreft de behandeling van aardappelpootgoed met een bacilluspreparaat. Kombrink vertelt dat bacillus een endofyt is met een mogelijk symbiotische werking. 'We hebben het preparaat toegediend als een biostimulant en hopen dat we gaandeweg dit teeltseizoen daarvan in de aardappelen een effect kunnen waarnemen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer