WUR+experimenteert+met+sorghum+op+veen
Nieuws
© Tienke Wouda

WUR experimenteert met sorghum op veen

Wageningen Livestock Research experimenteert voor het eerst met de teelt van sorghum op veen. Dit gebeurt bij loonbedrijf Anthony Brak in Aldeboarn. Het opkomstpercentage van de planten is laag, is de conclusie woensdag na een veldbezoek van ruim twintig boeren en loonwerkers.

De onderzoekers zijn op zoek naar alternatieve gewassen voor veen die zo weinig mogelijk grondbewerkingen nodig hebben. Hiermee wordt de bodemdaling in het gebied vertraagd, is de verwachting. In het veld liggen ook proeven met mais, eerder bleek dat mais met niet-kerende grondbewerking op veen prima kan. In plaats van ploegen wordt de bouwvoor oppervlakkig losgemaakt, volvelds of alleen in de stroken waarin het gewas wordt gezaaid.

Minder waterverbruik

Onderzoekers zien echter ook perspectief voor de teelt van sorghum als veevoedergewas. 'Sorghumteelt op stroken kan als alternatief veevoedergewas wellicht bijdragen aan het beperken van de bodemdaling, mede door het 25 procent lagere waterverbruik en de lagere emissies naar grond-, oppervlaktewater en lucht dan bij snijmaïs. Het gewas dat qua hoogte veel op mais lijkt, kan een alternatief voor mais zijn. Naast minder waterverbruik laat sorghum meer organische stof in de bodem achter', geeft onderzoeker Gerrit Kasper van Wageningen Livestock Research aan.

In Zuid-Limburg wordt op lössgrond een proef met sorghum gedaan, in het Utrechtse Woudenberg op zandgrond. Volgens Kasper is sorghum op veen lastiger te telen dan op zandgrond. 'Zandgrond is fijner, het zaadje wortelt makkelijker op een vast zaaibed. Op veen - dat nogal rul – is, komt het aan op het maken van een goed zaaibed.'

De opkomst van sorghum op een demonstratieveld in Aldeboarn valt tegen.
De opkomst van sorghum op een demonstratieveld in Aldeboarn valt tegen. © Tienke Wouda

De onderzoekers voeren mogelijke oorzaken aan waarom sorghum niet goed opkomt in de proefvelden die 31 mei gezaaid zijn. Een van deze verklaringen is dat niet op juiste diepte is gezaaid.

Machines

'De volgende keer moeten we de grond beter samendrukken en 2 centimeter diep zaaien. Er is nog weinig over de teelt bekend op veen. De vraag is of we de goede machines hebben gebruikt. Een sorghumzaadje weegt tien keer minder dan een maiszaadje. We hebben een strokenfrees van Zandvliet gebruikt, en een Vredo-doorzaaimachine voor gras met een rol erachter. ‘ Maar ook de lage zuurtegraad, met een pH van 5 tot 5,5 kan volgens Kasper een verklaring zijn.

Loonwerker Anthony Brak noemt de proef een 'ontdekkingsreis'. We hebben wat machines uitgeprobeerd. Op het oog lijkt het nu mislukt.' Volgens hem is een deel al snel 'verzopen' vanwege 80 millimeter regen die op 1 juni viel. Onderzoekers bekijken of herinzaai mogelijk is. Tot 16 juli kan een vroegrijp ras nog worden overgezaaid.

Onderzoekers bekijken de stroken waar sorghum is ingezaaid.
Onderzoekers bekijken de stroken waar sorghum is ingezaaid. © Tienke Wouda

Kasper geeft aan dat in Noord-Italië positieve ervaringen opgedaan zijn met de teelt van sorghum. ‘Melkveehouders zijn in de Povlakte overgestapt van mais naar sorghum vanwege het te hoge nitraatgehalte in het grondwater onder maïspercelen Bij hetzelfde percentage sorghum in het rantsoen en een gelijke melkgift zorgt sorghum voor hogere gehaltes in de melk.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 18°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer