Kamerleden+willen+snel+een+slot+op+geitenhouderij
Nieuws
© Dirk Hol

Kamerleden willen snel een slot op geitenhouderij

Drie fracties in de Tweede Kamer doen een poging om de geitenhouderij in heel Nederland op slot te zetten. Aanleiding is de flinke groei van het aantal geiten in de afgelopen tijd.

Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) wees er woensdag op dat er nu 45 procent meer geiten worden gehouden dan vijf jaar geleden. 'We zien zorgwekkende uitbreidingen.' Ze wil voorkomen 'dat het in de geitensector dezelfde kant opgaat als in de melkveehouderij'.

Samen met GroenLinks en de Socialistische Partij diende Ouwehand vervolgens twee moties in die de geitensector aan banden moeten leggen. Zo zou er een onmiddellijk moratorium moeten komen op de nieuwbouw en uitbreiding van geitenstallen. Dit naar het voorbeeld van de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Sturingsmechanisme

De andere motie vraagt de regering om ‘beperkingen te stellen aan het houden van geiten voor productiedoeleinden’. Deze maatregel zou op wat langere termijn de overheid een sturingsmechanisme in handen geven.

LNV-minister Carola Schouten wijst beide moties resoluut af. Een bouwstop kan ze niet afkondigen, dat is een bevoegdheid van de provincies. En voor nieuwe wetgeving die beperkingen stelt aan de omvang van de geitensector ziet ze op dit moment geen aanleiding.

Fosfaatproductie daalt

De bewindsvrouw wees er onder meer op dat de fosfaatproductie in de categorie ‘overig’, waar de geitenhouderij onder valt, al verschillende jaren daalt. Voor eventuele maatregelen in verband met de volksgezondheid wil ze wachten op de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van geitenbedrijven.

‘Ik wil daar niet op vooruitlopen. We hebben er een zorgvuldig traject voor opgezet. Er is dus nu ook geen aanleiding of onderbouwing voor productiebeperkende maatregelen’, ontraadde ze de motie. Donderdag stemt de Tweede Kamer over beide moties.

Bekijk meer over: