Sector+lanceert+plan+sterke+levende+landschappen
Achtergrond
© Bert Hartman

Sector lanceert plan sterke levende landschappen

De landbouw heeft bijna een derde van het landoppervlak van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in gebruik en is daarmee een gezichtsbepalende, sterke economische factor in het landschap. Vreemd genoeg komt de agrarische sector in de Ruimelijk-economische Actie-agenda 2016-2020 van de MRA nauwelijks voor. Tijd voor een tegengeluid.

Vorige week presenteerde voorzitter Sjaak Hoogendoorn van het agrarisch natuurcollectief Water, Land & Dijken het manifest 'Naar een duurzame toekomst voor de veehouderij en akkerbouw' aan de Noord-Hollandse natuurgedeputeerde Adnan Tekin en overige leden van het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap. Het document is opgesteld samen met LTO Noord, FrieslandCampina en Cono Kaasmakers.

Hoogendoorn lichtte toe dat de metropoolregio unieke landschappen herbergt die voor een belangrijk deel door boeren zijn gemaakt en nog steeds worden beheerd. 'We koesteren dat aanzicht en willen dat graag verder versterken, zodat het levende landschappen blijven. Daarvoor is een centrale rol weggelegd voor de natuurinclusieve landbouw.'

Kansen

Er liggen zeker kansen, staat in het manifest. Het buitengebied van de metropool wordt nu beheerd door duizend veehouders en vierhonderd akkerbouwers. De veehouderij is relatief extensief, de meeste bedrijven kunnen de mest op eigen grond kwijt, de kringlopen zijn kort en het percentage weidegang is hoog met ruim 95 procent.

Maar er is meer mogelijk. De opstellers van het manifest zouden daarom graag zien dat er sterkere prikkels komen voor plattelandsnatuur. 'Dat helpt ondernemers om groenere bedrijfsbeslissingen te nemen en zo ook de drager van het buitengebied en dus het landschap te blijven.'

Actieprogramma

In het manifest mikken de initiatiefnemers op 2040, waarbij een onderverdeling is gemaakt in vier thema's: biodiversiteit, bodem en water, groen ondernemerschap en synergie tussen overheid en markt. Er is aan die visie ook bewust een actieprogramma gekoppeld, legde Hoogendoorn uit. 'Zodat we het niet bij woorden laten, maar ook tot daden overgaan.'

En er gebeurt al veel. Hoogendoorn ziet tal van inspirerende initiatieven en ontwikkelingen. 'De kunst is nu om die energie te stroomlijnen tot een beweging waarbij iedereen aanhaakt. Met dit manifest geven we een aanzet. Als de markt bereid is basisvoorwaarden te creëren die bijdragen aan het behoud van landschap en biodiversiteit, kan de overheid ondersteuning bieden om extra kwaliteit te leveren', aldus de voorzitter van het agrarisch natuurcollectief Water, Land & Dijken.

Hoogendoorn doelde daarmee op stimulering van innovatie, zoals onderwaterdrainage om bodemdaling tegen te gaan, of proeven om de kansen voor het moderne gemengde bedrijf in kaart te brengen. 'Ook is het goed om in de regelgeving nieuwe initiatieven een kans te bieden.'

'Ik voel een bondje ontstaan'
Gedeputeerde Adnan Tekin toonde zich verheugd over de presentatie van het manifest. Binnen het portefeuillehoudersoverleg is ook een ander landschapsplan voor de metropoolregio aan de orde gekomen, opgesteld door de terreinbeherende organisatie Amsterdam Wetlands. Hoewel beide plannen oorspronkelijk een andere insteek hebben, ziet hij ook veel raakvlakken. 'Ik voel hier dan ook een bondje ontstaan, waaraan ik graag meewerk.'
Daarnaast waardeert de bestuurder dat de agrarische sector zijn nek uitsteekt om zelf zulke duurzame ambities uit te spreken en daar ook concrete acties aan te hangen. ‘In de drukke MRA-regio zullen we samen tot oplossingen moeten komen. Ik draag daar graag aan bij.’

Weer

 • Dinsdag
  34° / 18°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer