Vervuilingsheffing+landbouwgrond+gaat+niet+door
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Vervuilingsheffing landbouwgrond gaat niet door

De eerder voorgestelde vervuilingsheffing op alle landbouwgrond is van de baan. In de nieuwste voorstellen voor een nieuw systeem van waterschapsheffingen blijkt de omstreden kostenpost voor boeren en tuinders geschrapt.

In december kwam de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) met voorlopige plannen voor een nieuw heffingenstelsel voor de waterschappen. Onderdeel was een forfaitaire heffing voor uit- en afspoeling van landbouwgrond van één vervuilingseenheid per hectare.

Na een inspraakronde begin dit jaar heeft de CAB nu een meer definitief voorstel gepresenteerd. Daarin komt de forfaitaire vervuilingsheffing voor landbouwgrond niet meer voor. 'Dit is positief. Er is geluisterd naar onze reactie en daar zijn we blij mee', reageert LTO-bestuurder Trienke Elshof. Ze wijst erop dat de vervuilingsheffing zou hebben geleid tot tenminste een verdubbeling van de lasten per hectare.

Onzekerheden

Tegelijk stelt Elshof vast dat de nieuwe plannen nogal wat onzekerheden en onduidelijkheden bevatten voor boeren en tuinders. 'We hebben best nog veel vragen. Bijvoorbeeld wat de overgang naar een zogenoemd gebiedsmodel precies betekent voor de kostentoedeling.'

De 'weeffout ' waardoor de economische waarde van infrastructuur wordt toegerekend aan de categorie ongebouwd, wordt in het nieuwe heffingensysteem aangepakt. Maar ook op dit punt heeft LTO nog vragen. 'Onduidelijk is hoe dat precies gaat uitpakken, of het nieuwe systeem wel voldoende compenseert' aldus Elshof.

Alert op onevenredige kostenstijgingen

Ze verzekert dat LTO er voor zal strijden dat geen onevenredige kostenstijgingen gaan optreden en dat er geen enorme verschillen ontstaan tussen de verschillende gebieden. 'We kunnen dat nu nog onvoldoende uit de berekeningen halen, maar daar blijven we de komende tijd alert op.'

Positief beoordeelt Elshof het CAB-voorstel om natuurgronden voortaan in te delen bij de categorie ongebouwd. 'Wij vinden het terecht dat de natuur weer gaat meebetalen.' Echter slechts 30 procent van het tarief wordt in rekening gebracht bij de eigenaar van de natuurgronden, de andere 70 procent wordt verdeeld over de andere belastingcategorieën.

LTO gaat de komende maanden intensief in gesprek met de portefeuillehouders Water in alle regio's en met de boeren-waterschapsbestuurders over de plannen van het CAB. Begin september wordt een definitieve reactie geformuleerd naar de Unie van Waterschappen.

Boerengeluid in waterschapsbesturen

Ook de waterschapsbesturen gaan er mee aan de slag, om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in oktober tot een definitief oordeel te komen. 'Dit toont weer eens aan hoe belangrijk het is dat er boeren in de waterschapsbesturen zitten. Zij zorgen er voor dat ook het standpunt van de landbouw goed in beeld komt', aldus Elshof.

De voorstellen voor een aangepast heffingssysteem voor de waterschappen gaan vervolgens als advies naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Die kan, in overleg met het parlement, zorgen voor wettelijke vastlegging van de nieuwe regels.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 16°
  70 %
Meer weer