1.200 hectare extra Fries weidevogelbeheer

Friesland telt dit jaar 1.200 hectare meer land waar weidevogelbeheer wordt uitgevoerd dan vorig jaar. Het gaat om ruim 17.500 hectare van bijna 1.100 boeren.

Het extra weidevogelbeheer is mogelijk door meer geld van zowel de provincie als het rijk. Door de extra financiële middelen is in een groter gebied de leefomstandigheden voor weidevogels geoptimaliseerd, stellen de Friese collectieven.

'Dat betekent onder andere dat er meer foerageermogelijkheden zijn gecreëerd en dat er een groter areaal laat gemaaid gras is waar de kuikens insecten en dekking kunnen vinden. In lang gras zijn kuikens minder goed zichtbaar voor met name vliegende predatoren.'

Akkerfaunabeheer

Ook de omvang van het akkerfaunabeheer is vergroot, van 190 naar 270 hectare. 36 ondernemers, veelal akkerbouwers, nemen in het noordelijk kleigebied maatregelen ter verbetering van leefgebied van soorten zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart, geelgors, grauwe gors en patrijs

Deze maatregelen vertalen zich vaak in bloemrijke stroken en randen met kruiden- en graanmengsels, geven de collectieven aan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer