Groente%2D+en+fruitsector+kan+misstanden+buitenland+aanpakken
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Groente- en fruitsector kan misstanden buitenland aanpakken

De groente- en fruitsector doet er goed aan een internationaal maatschappelijk verwantwoord ondernemen (IMVO) convenant af te sluiten. Dat advies komt van voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal- Economische Raad (SER).

In dit convenant staan afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland en het voorkomen van misstanden. Hamer gaf dat advies woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van het GroentenFruit Huis. De overheid heeft tot nu toe met vijf Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties een IMVO-convenant afgesloten.

De bekendste daarvan zijn de afspraken met de textielbranche en de bankensector. Aanleiding voor deze convenanten waren misstanden die aan het licht kwamen, zoals de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Aziatische kledingfabrieken.

Mensenrechten

In een IMVO-convenant maken verschillende partijen, waaronder maatschappelijke organisaties en vakbonden, in sectorverband afspraken over de wijze waarop bedrijven samen met maatschappelijke organisaties en de overheid misstanden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu kunnen voorkomen. Om zo'n convenant af te sluiten, moet de keten transparant worden.

‘We denken dat deze aanpak een branche structureel kan veranderen’

Het doel is tweeledig. Enerzijds is de bedoeling om binnen drie tot vijf jaar substantiële verbeteringen te bereiken voor groepen die negatieve effecten ervaren. Anderzijds moet het convenant bedrijven helpen problemen op te lossen die ze niet zelfstandig kunnen aanpakken.

'We denken dat deze aanpak een branche structureel kan veranderen', zegt de SER-voorzitter. 'Het is belangrijk dat de sector zelf het initiatief neemt. Het is goed om in gesprek te gaan en te kijken wat er speelt.'

Milieubelasting

Hamer denkt dat de groente- en fruitsector, met al zijn import en export, baat heeft bij een IMVO-convenant. Naast een ideële motivatie kunnen daarbij ook zakelijke motieven een rol spelen. Verder draagt het convenant bij aan het imago van de groente- en fruitketen.

Gert Mulder, algemeen directeur van GroentenFruit Huis, ziet een convenant wel zitten. 'Daarmee laat je als sector zien dat je in een internationale markt je verantwoordelijkheid neemt. We gaan het onderzoeken.' Mulder vindt dat de land- en tuinbouw transparant moet zijn: 'Hoe wordt er geproduceerd en welke middelen worden gebruikt?'

Voor de groente- en fruitsector betekent IMVO volgens Mulder onder meer dat werknemers een reëel salaris ontvangen en dat teelten geen grote milieubelasting hebben in kwetsbare gebieden.

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer