Doel broeikasgasreductie Overijssel is in zicht

De landbouw in Overijssel ligt op koers om broeikasgasemissie met 20 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Dat meldt het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in een onderzoeksrapport dat woensdag door Provinciale Staten is besproken.

Doel+broeikasgasreductie+Overijssel+is+in+zicht
© Robin Britstra

Het centrum stelt in het rapport 'Landbouw en klimaatverandering in Overijssel' dat de emissies tussen 1990 en 2016 zijn gedaald met 18 procent. Dat komt overeen met het landelijke beeld. PvdA-Statenlid Annemieke Wissink noemt deze reductie bewonderenswaardig, 'maar er moet nog steeds heel veel gebeuren'.

Vanwege het klimaatakkoord van Parijs liggen er voor de jaren 2030 en 2050 nog veel grotere doelen. De doelstelling voor 2030 is een broeikasgasreductie van ten minste 49 procent ten opzichte van 1990.

Integraal aanpakken

Verschillende politieke partijen zouden graag zien dat de provincie het klimaatbeleid integraler aanpakt. 'We hebben een heel programma nieuwe energie in Overijssel waarin reductiedoelen beschreven staan. Waarom is dat er niet voor de landbouw?' vraagt Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren.

Volgens Folkerts mist Overijssel een echt klimaatbeleid waarin de resultaten van de verschillende sectoren en bijvoorbeeld verkeer met elkaar te vergelijken zijn.

Ook de PvdA ziet graag meer verbinding in de aanpak. 'Welke reducties halen we met de verschillende doelen van het uitvoeringsprogramma Agro & Food?'

Klimaattafels

Volgens gedeputeerde Annemieke Traag (D66) is dat ook wat provincie Overijssel voor ogen heeft, maar is de provincie ook in afwachting wat er via de 'klimaattafels' landelijk wordt afgesproken. Daaruit vloeien maatregelen voor Nederland en wordt ook voor de provincies duidelijk welke opgaven er exact liggen.

Het onderzoek van CLM is bedoeld als monitoring van het programma Agro & Food. Dit Overijsselse programma is gericht op innovaties om bijvoorbeeld de methaanemissies uit mestopslagen terug te dringen of om koolstof vast te leggen in de bodem.

Steun van LTO Noord

'LTO Noord steunt de lijn van de provincie om dit beleid voort te zetten', zegt beleidsmedewerker Hein de Kort. 'Met de uitkomsten van de klimaattafel gaan wij graag met de provincie in gesprek over passende stimuleringsmogelijkheden voor de komende jaren.'

D66-Statenlid Wybren Bakker ziet graag dat er nog meer wordt ingezet op grondgebondenheid en circulariteit. 'Daar is de sector zelf ook mee bezig. Dat komt ook naar voren in de toekomstvisie voor 2025 van LTO voor de melkveehouderij.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer