Boeren meten voor Holwerd aan Zee

Acacia Water is begonnen met het plaatsen van peilbuizen bij acht boeren rond Holwerd. Hiermee worden de zoutgehalten en grondwaterstanden gemeten.

Boeren+meten+voor+Holwerd+aan+Zee
© Werkgroep Holwerd aan Zee

Doel is om meer kennis te ontwikkelen over de waterhuishouding, zodat investeringen in bijvoorbeeld drainage beter tot z'n recht komen. Maar ook voor betere oogstresultaten van pootaardappelen en andere gewassen.

Samenwerking

De metingen, zijn het resultaat van een samenwerking tussen de boeren, Wetterskip Fryslân, LTO Noord en de werkgroep Holwerd aan Zee, stelt initiatiefnemer Marco Verbeek. 'Het meetnetwerk en de goede onderlinge samenwerking is tevens een belangrijke stap richting uitvoering van Holwerd aan Zee.'

Met Holwerd aan Zee wil Verbeek rond 2022 de zeedijk doorbreken e de verbinding tussen de Waddenzee en achterland herstellen. Volgens de werkgroep betekent dit een economische kans voor het krimpgebied en een ecoloigsche kans voor onder andere kwelders, migrerende vissen en wadvogels.

Verbeek staat positief tegenover de start van metingen. 'We moeten ons niet laten verrassen. Het is heel vervelend als we straks niks zinnings kunnen zeggen hoe de situatie voor uitvoering van Holwerd aan Zee.. Vroeg of laat gaat de grond zouter worden en dan is het goed om zelf de regie te nemen.'

Bij acht boeren worden peilbuizen geplaatst. Foto: Werkgroep Holwerd aan Zee.
Bij acht boeren worden peilbuizen geplaatst. Foto: Werkgroep Holwerd aan Zee. © Holwerd aan Zee


Top

LTO Noord regiobestuurder Tineke de Vries vindt het 'top' dat met de metingen begonnen zijn. De proef is de eerste pilot voor boeren meten water. 'We gaan nu meten voordat er wat gebeurt in het gebied als dat voor veranderingen staat. Hierdoor komen we meer over de verzilting te weten.

LTO Noord wil het meetnet uitrollen in Friesland en Groningen. Naast de pilot bij Holwerd, is er een tweede proef bij het Lauwersmeer, waar overheden plannen hebben om het peil te verhogen voor de natuur.

Maar De Vries ziet ook kansen om in gebieden waar de bodem daalt door gaswining de zoutgehalten te meten. 'In Ternaard en Blija bijvoorbeeld liggen gasvelden. Welke relatie heeft bodemdaling met verzilting? Dat willen we graag monitoren.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer