LTO+verbaasd+over+glyfosaatvoorstel
Achtergrond
© Dirk Hol

LTO verbaasd over glyfosaatvoorstel

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige week in met een inperking van het gebruik van glyfosaat. LTO is verbaasd.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had in een Kamerdebat over het beleid voor neonicotinoïden ook het gebruik van glyfosaat aan de orde gesteld. Hij diende vervolgens een motie waarvan de strekking is dat glyfosaat alleen nog mag worden ingezet in het kader van geïntegreerde gewasbescherming.

Voor D66 betekent dat ook een verbod op alle toepassingen die 'geen relatie hebben met bestrijding van organismen en slechts landbouwkundig gemak dienen'. Het voorstel werd gesteund door D66 en de oppositiepartijen met uitzondering van de SGP en FvD.

Te ver

Minister Carola Schouten (LNV) raadde dit besluit af. Ze vindt dat de motie te ver gaat en wees de Kamer erop dat het Ctgb alle Nederlandse toelatingen beoordeelt. 'Daarop baseer ik of toelating al dan niet is toegestaan. Die beoordeling wacht ik gewoon af. Daar ga ik nu niet op vooruitlopen.'

Met deze motie wordt de marktwerking platgeslagen

Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland

Schouten is er in principe aan gehouden om moties van de Tweede Kamer uit te voeren.

Sector al bezig

'De motie van Tjeerd de Groot wekte onze verbazing', zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland. 'Als het gaat om beperking van de toepassing van glyfosaat, bijvoorbeeld voor de oogst, dan werkt de sector daar nu al naartoe, ondanks dat glyfosaat gewoon een toegelaten middel is. We zijn voor de toepassing van glyfosaat gehouden aan de Europese verordening voor geïntegreerde teelt. De motie verandert daar niets aan.'

Baecke denkt dat de sector niet is gebaat bij een beperking van de toepassing. 'Door de toepassing van glyfosaat nu te verbieden, zoals De Groot probeert, wordt de mogelijkheid ontnomen om je als akkerbouwer of teler te onderscheiden in de markt. Dat is is jammer', stelt hij.

Cadeautje

'Als deze motie wordt uitgevoerd, is het vooral een cadeautje voor de afnemers van producten. Telers daarentegen moeten zonder kans op een extra beloning aan hogere eisen voldoen. Je versnelt de vergroening niet door de lasten alleen bij boeren en tuinders te leggen', vindt Baecke.

'Met deze motie wordt de marktwerking platgeslagen. Als ketens belangstelling hebben voor teelt zonder glyfosaat, dan is dat prima. Maar je moet de markt wel zijn werk laten doen.'

Onderscheiden

Volgens De Groot zijn er voldoende mogelijkheden om je als boer te onderscheiden in de markt. 'Dit gaat over het basisniveau van het middelengebruik. Je ziet signalen in de markt dat afnemers daarover steeds kritischer worden. Ik denk dat het goed is dat boeren zich voorbereiden op de eisen van de markt. De overheid moet zorgen dat de concurrentiepositie goed blijft.'

De motie betekent ook dat glyfosaat niet gebruikt kan worden voor het doodspuiten van grasland.?Baecke denkt niet dat het milieu daarmee beter af is. 'Voor graslandvernieuwing moeten we kijken of een alternatief voor glyfosaat wel het meest logisch is. Boeren zullen moeten frezen of ploegen. Het zijn extra bewerkingen met machines en die zorgen mogelijk voor bodemverdichting', zegt hij.

Negatieve sfeer

'Het is in de mode om iets van glyfosaat te vinden. Er is een negatieve sfeer ontstaan en daar komen dit soort discussies uit. Maar als je het langs de milieumeetlat legt, is het een relatief milieuvriendelijk middel. Door zo'n middel te verbieden, span je het paard achter de wagen. Er wordt een middel verboden en daarbij is de gedachte dat het alternatief altijd milieuvriendelijker is. Dat is een misvatting.'

De Groot vindt juist dat de agrarische sector af moet van toepassing van glyfosaat op grasland. 'Het leidt tot maatschappelijke onrust en het heeft niets te maken heeft met geïntegreerde gewasbescherming. Glyfosaat is omstreden en dan doe je er als sector verstandig aan om te kijken of het anders kan.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer