Melkveehouder+heeft+weer+meer+geld+in+kas
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Melkveehouder heeft weer meer geld in kas

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het eerste kwartaal van 2018 verder verbeterd. Dat blijkt uit de laatste liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Melkveehouders hebben gemiddeld bijna 6.000 euro meer op de rekening-courant dan vorig kwartaal.

Dat komt volgens ABN Amro omdat de uitgaven ten opzichte van het vorige kwartaal lager lagen. Het betreft dan zowel investeringen als bedrijfskosten. De daling van de melkprijs had nog beperkte negatieve gevolgen doordat de extra betalingen van zuivelondernemingen over het voorgaande jaar veelal in januari worden uitbetaald. Denk daarbij aan premies voor duurzaamheid en weidegang.

De toename van de stand van de rekening-courant werd deels teniet gedaan door een daling in maart. De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 uit op 14.500 euro. Dit is ruim 20.000 euro hoger, ofwel 200 euro per melkkoe, ten opzichte van de stand een jaar eerder.

Fosfaatrechten

In vergelijking met de eerste drie maanden van 2017 was de melkprijs hoger maar werd ook meer afgelost en werd meer belasting betaald. Ondanks het feit dat een aantal ondernemers investeerden in fosfaatrechten lagen de gemiddelde investeringen lager. In vergelijking met de laatste periode van 2017 werd minder spaartegoed opgenomen en lagen zowel de toegerekende kosten als de omzet en aanwas op een lager niveau.

Met deze verbetering is volgens ABN Amro overigens nog geen echte buffer opgebouwd voor tegenvallers. De voorjaarswerkzaamheden met bijbehorende kosten zijn ondertussen gestart terwijl de melkprijs een flinke veer heeft gelaten. In de volgende barometer zal blijken hoe de optelsom van ontvangsten en uitgaven voor het gemiddelde bedrijf dit tweede kwartaal heeft uitgepakt.

Hoe nu verder

Volgens ABN Amro worstelen veel ondernemers met de vraag, hoe verder? Het speelveld is met de komst van fosfaatrechten, een nieuwe visie op grondgebondenheid en de aangekondigde route naar meerwaarde van FrieslandCampina veranderd

'Je zou kunnen zeggen: van meer naar beter. Dat is voor menig melkveehouder wennen', stelt de bank, die de sector echter onverminderd sterk noemt: 'De gezamenlijke inspanningen om de derogatie te behouden zijn beloond en Nederlandse zuivel is een product van wereldfaam.'

Weer

 • Zondag
  21° / 13°
  50 %
 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
Meer weer