Areaal+voederbieten+neemt+toe
Nieuws
© Mariska Bloemberg-van der Hulst

Areaal voederbieten neemt toe

Het areaal voederbieten is gegroeid naar 1.540 hectare in 2017. Dat gebeurde na een dieptepunt van ongeveer 270 hectare tussen 2011 en 2014. Commissie Bemesting en Groenvoedergewassen (CBGV) heeft voor voederbieten een bemestingsadvies opgesteld.

In 1947 bereikte de voederbietenteelt een top van 67.000 hectare. Voederbieten kunnen fungeren als derde gewas om te voldoen aan de GLB-eisen, daarnaast leveren ze een hoge voedingswaarde.

De teelt en bemesting van voederbieten is vergelijkbaar met die van suikerbieten. Het gewas groeit het beste bij een relatief hoge pH van 6 of hoger. Dit is hoger dan bijvoorbeeld in gras en mais waar de optimale pH tussen 5 en 5.5 ligt. Als kalk nodig is, is het advies dit vlak voor de teelt toe te dienen.

Passende waarde

Het bemestingsadvies voor stikstof is 190-1.7* Nmin (0-60 cm) bij lage mestgift (10 m3/ha/jaar) en 215-1.7* Nmin (0-60 cm) bij een hoge mestgift (50 m3/ha/jaar). Bij tussenliggende mestgiften kan een passende waarde tussen 190 en 215 gekozen worden.

De stikstofgebruiksnorm in 2018 is 165 kg/ha op klei, veen en zandgronden in Noord, Centraal en West Nederland. Voor löss en zandgronden in Zuid Nederland is dit 132 kg/ha.

Fosfaat

Fosfaatbemesting is vooral afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond. De fosfaatonttrekking van voederbieten is ongeveer 80 kg P2O5/ha. Aanvoer van deze hoeveelheid is nodig voor evenwichtsbemesting. Bij lage fosfaattoestanden (Pw lager dan 25-30) wordt geadviseerd meer te geven dan de onttrekking.

Kalibemesting is vooral afhankelijk van de kalitoestand van de grond. De kalionttrekking van voederbieten is circa 400 kg K2O/ha. Aanvoer van deze hoeveelheid is dan nodig voor evenwichtsbemesting. Het is vrijwel nooit nodig om meer te bemesten dan de onttrekking.

Natrium

Wat betreft natrium hebben voederbieten een bemesting nodig van 200 kg Na2O/ha. Hiervoor kan het beste een niet chloorhoudende meststof worden gebruikt. Op zand, dalgrond en löss kan bij lage toestand van de grond een magnesiumbemesting nodig zijn.

De hoogte van de gift is afhankelijk van de dikte van de bouwvoor en de dichtheid van de grond. Het advies is gelijk aan het magnesiumadvies voor mais. Het advies voor koper is gelijk voor alle grondsoorten. Bij een waardering van de kopertoestand van de grond van vrij laag of laag wordt geadviseerd 2.5 of 6 kg Cu/ha te bemesten. Deze bemesting is voldoende voor een periode van vier jaar.

Waardering

Ook het advies voor borium is gelijk voor grondsoorten, behalve kleigronden met meer dan 5 procent organische stof. Afhankelijk van de waardering van de boriumtoestand van de grond wordt geadviseerd 200-400 g B/ha te geven. Borium wordt deels al met dierlijke mest aangevoerd.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer