COV+waarschuwt+voor+tunnelvisie+op+vlees
Nieuws
© Nieuwe Oogst

COV waarschuwt voor tunnelvisie op vlees

De Centrale Organisatie voor de Vleessector merkt dat bij het rapport 'Duurzaam en Gezond' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) rond de klimaatdoelen vooral wordt gekeken naar één productgroep, zoals vlees. Daarmee blijven andere sectoren ten onrechte buiten schot, aldus de COV.

Op zich kan de COV zich vinden in de invalshoek van een integraal 'Voedselbeleid' in dit rapport, waarmee wordt gekeken naar concrete doelen voor langere termijn en waarmee ambities van het Verdrag van Parijs omgezet worden in een helder, realistisch en bestendig overheidsbeleid.

Eenzijdige benadering

De COV signaleert wel een eenzijdige benadering van de dierlijke sectoren en het (nog) niet optimaal betrekken van het totale agrofood bedrijfsleven alsmede het miskennen van het forse sociaaleconomische belang van dit cluster.

Overkoepelende thema's, zoals het milieu, dienen integraal te worden benaderd en niet geïsoleerd en eenzijdig bij één productgroep zoals 'vlees' of een individuele branche neergelegd te worden. Zo plaatst de Raad het CO2 vraagstuk volledig bij de dierlijke sectoren, terwijl deze ketens in het rapport slechts verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een aandeel van 10 procent hiervan.

Dat is dus geen realistisch perspectief en laat andere sectoren ten onrechte buiten schot, stelt de COV. Een tunnelvisie op 'vlees' én op Nederland lost het (internationale) milieuvraagstuk niet op.

Brede scope

De vleessector vormt een cruciale schakel binnen de productieketens. Vleesondernemingen nemen landbouwdieren (dan wel technische delen) af. Op basis daarvan produceren de bedrijven een brede range aan producten, food én non-food, en dus veel meer dan vlees alleen. Die bredere scope en de betekenis daarvan blijft te veel en te vaak buiten beschouwing.

In het geval van rund- en kalfsvlees is de milieu opdracht bovendien onlosmakelijk verbonden aan de footprint uitdagingen van de melkveehouderij en de zuivelketens. Minder consumptie van rund- en kalfsvlees in Nederland betekent ook helemaal niet dat minder melkvee gehouden wordt.

Voor de varkensvleesketens gelden vooral specifieke omgevingsopdrachten. Daarbij zou het beter zijn om dieren die in ons land gehouden worden, zo veel mogelijk zelf tot meerwaarde te brengen op de markten in binnen- en buitenland.

Vierkantsverwaarding

Tenslotte is een optimale vierkantsverwaarding cruciaal. Het kunnen vermarkten van alle delen van een karkas kan het verschil maken tussen winst of verlies en vormt de economische motor voor elke verdere verduurzaming en voor het innovatief vermogen van de branche.

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer