Schouten%3A+bal+ligt+bij+pluimveeketen
Nieuws
© 2 sisters stortenboom

Schouten: bal ligt bij pluimveeketen

De pluimveesector is verantwoordelijk voor voedselveiligheid en dierenwelzijn en moet problemen zelf aanpakken. Dat stellen de ministers Carola Schouten van LNV en Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een NVWA-rapport over de pluimveeketen.

In dat Integrale Risico Analyse-rapport (IRA) signaleert de NVWA dat er structurele verbeteringen in deze keten noodzakelijk zijn en pleit daarbij voor een integrale ketenaanpak.

De ministers melden dat er 27 maart, op verzoek van de sector, een bestuurlijk overleg met de minister van LNV plaatsvond. Volgens Schouten was dit een constructief gesprek waarbij de deelnemende partijen hebben afgesproken samen de zaken op te pakken die niet goed gaan.

Verdere verdieping

Een eerste stap hierbij is het delen en een verdere verdieping van de inzichten uit de risicoanalyse met ketenpartijen, beleid en maatschappelijke organisaties. Hierover zullen door de NVWA de komende tijd nadere gesprekken worden gevoerd.

Om deze goede naam te behouden is het belangrijk dat bestaande risico's adequaat worden aangepakt. De NVWA-analyse helpt daarbij. Over de nadere invulling van de aanpak zullen op korte termijn afspraken met elkaar worden gemaakt, vermelden ze in de kamerbrief..

Hierbij is het volgens de ministers belangrijk dat alle partijen in de pluimveevleesketen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de wetgeving op het terrein van voedselveiligheid en dierenwelzijn goed naleven. Deze verantwoordelijkheid ligt ook primair bij hen. Ketenpartijen moeten elkaar daarbij aanspreken op onregelmatigheden.

Gerichte handhaving

Op basis van de IRA gaat de NVWA haar toezicht en handhaving aanscherpen. Dit kan onder andere leiden tot een aangepaste prioritering in het toezicht, aanpassingen in het interventiebeleid en prioritering voor de opsporing in deze keten. Hierdoor zal het toezicht meer en meer worden gericht op dat deel van de bedrijven waar de risico's ook daadwerkelijk zijn.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer