Kaarten+waterberging+Noord%2DBrabant+nog+steeds+vaag
Achtergrond
© ZLTO

Kaarten waterberging Noord-Brabant nog steeds vaag

ZLTO heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant opnieuw gevraagd om de onduidelijke kaarten van waterbergingsgebieden te repareren. De ontwerpwijziging van de Verordening Water roept, ondanks eerdere verzoeken tot herstel van ZLTO, nog steeds veel vraagtekens op.

ZLTO wil onder meer dat de provincie alle laaggelegen natuurgebieden aanwijst als waterberging- of reserveringsgebied. Uit de ontwerpwijziging die nu ter inzage ligt, blijkt dat dit niet het geval is.

Volgens ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs is dat merkwaardig. 'Niet alleen omdat onduidelijk is waarom dergelijke gebieden niet voor waterberging ingezet zouden kunnen worden, maar ook omdat na de wateroverlast van 2016 de grotere terreinbeheerders juist het aanbod hebben gedaan om hun gronden in te zetten voor waterberging.'

Brief

ZLTO verzoekt Gedeputeerde Staten in een brief dan ook om alle laagliggende natuurgebieden aan te wijzen voor waterberging en/of reserveringsgebied waterberging.

De behoefte aan waterberging is in de ogen van ZLTO niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Ook door ruimtelijke ingrepen zoals de toename van verhard oppervlak, hermeandering van beken en het afkoppelen van natuurgebieden wordt de druk op het agrarische gebied vergroot.

Vergoeding

Daarbij is er volgens ZLTO feitelijk sprake van afwenteling. En daarom moet er ook een vergoedingssystematiek komen, vindt Nabuurs. 'Wij vinden het niet meer van deze tijd dat waterberging die wordt veroorzaakt door regionale bestuurlijke keuzes niet voor vergoeding in aanmerking komt.'

In de meest recente versie van de Verordening Water zijn de regionale waterbergingsgebieden, reserveringsgebieden waterberging en Natuurnetwerk Brabant nog steeds niet apart weergegeven op de kaarten.

Onrust

Nabuurs: 'Dat veroorzaakt onrust bij grondgebruikers. Het maakt voor hen immers nogal uit of hun gronden nu al als waterberging worden aangeduid of dat het slechts gaat om een reservering.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / 0°
  30 %
 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
Meer weer