Beweiding: jong geleerd is oud gedaan

Jongens en meiden die aan hun vader uitleggen hoe een grashoogtemeter werkt, is in de melkveehouderij geen onbekend fenomeen meer. Waar veel boeren tijdens hun schoolperiode geen les kregen over grasopname of weideplanning, worden toekomstige melkveehouders flink wegwijs gemaakt in het managen van koeien in de wei.

'De lessen over weidegang zijn het leukst om te geven. Er zit zoveel passie in', vindt Harm Rijneveld, docent veehouderij bij Aeres MBO Barneveld. De leraar zit negen jaar in het vak en staat het liefst met zijn studenten in de wei.'Als school hebben wij het Convenant Weidegang ondertekend. Dat betekent dat wij onze studenten leren hoe ze moeten weiden.'

Het gros van de jongeren uit Rijnevelds klas is enthousiast over beweiding. Maar een derde van de studenten ziet de koeien liever jaarrond op stal staan. 'Enkele studenten zijn van huis uit niet bekend met weidegang. En soms zijn ze echt anti, bijvoorbeeld omdat hun ouders niet gemotiveerd zijn. Volgens sommigen is het koppel te groot of kan het financieel niet uit.'

Farmwalk

De Farmwalk heeft op Aeres MBO Barneveld de laatste jaren een vaste plek in de opleiding gekregen. Zo volgen studenten een jaar lang het volledige graslandmanagement van het melkveebedrijf thuis of van een stagebedrijf. 'We laten hen kennismaken met het meten van de grasgroei. Ze werken met de graslandgebruikskalender, leren over beweidingssystemen en maken bemestingsplannen.'

Elke graslanddocent zou weidecoach moeten zijn

Agnes van den Pol-van Dasselaar, lector Beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten

Het was hard nodig dat er bij hbo en mbo-opleidingen meer aandacht kwam voor weidegang. Uit een enquête, in 2016 uitgevoerd door het lectoraat Beweiding aan Aeres Hogeschool onder ruim vijfhonderd hbo- en mbo-veehouderijstudenten, bleek dat 50 procent op hun school meer beweidingsles wilde.

80 procent

'Zo'n 80 procent van de melkveehouders doet aan beweiding, dus is het raar als je er op school geen aandacht aan besteedt', stelt Agnes van den Pol-van Dasselaar, lector Beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten. 'Veel boeren van dertig tot vijftig jaar hebben er destijds op school niet zoveel over geleerd.'

Wil je toekomstige veehouders overtuigen om te weiden, dan zijn hun mindset en houding belangrijk, weet de lector. 'Een school speelt daarbij een grote rol. Die moet uitdragen dat weidegang de norm is.'

Spin in web

Van den Pol is in het groene onderwijs de spin in het web als het gaat om beweiding. Ze zette een werkgroep op voor hbo- en mbo-docenten. Ook droeg ze eraan bij dat weidegang stevig werd ingebed in de veehouderijopleiding van haar school. Tot en met het derde jaar is het vak verplicht.

Verder volgen derdejaarsstudenten diverse modules over grondgebonden veehouderij. Daarin speelt weidegang een belangrijke rol. Ook bezoeken studenten regelmatig het Weidebedrijf in Dronten en kiezen ze bij stages en bedrijfsopdrachten steeds vaker voor het thema beweiding. Deze inspanningen van Aeres Hogeschool zorgde ervoor dat Van den Pol tijdens een bijeenkomst van het Convenant Weidegang de Weidegang Trofee 2017 won.

Dairy Campus

Ook op Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden is weidegang verplicht voor studenten. De eerste drie jaar komt dit onderwerp aan bod in de lessen en tijdens excursies. Voor de praktijklessen werkt de school nauw samen met de Dairy Campus in Goutum.

Volgens veehouderijdocent Gelein Biewenga is weidegang veelal het bedrijfsonderdeel waar studenten weinig kaas van hebben gegeten. 'Vaak heeft pa het gevoel voor weiden wel in de vingers, maar hebben jongeren dat nog niet.' Verder merkt Biewenga dat weidegang lange tijd niet als ideaalbeeld werd gezien in de melkveehouderij. 'Opstallen zou beter te managen zijn.'

Gemotiveerd

De Farmwalk is voor tweede- en derdejaarsstudenten een keuzevak. De jongeren die hiervoor kiezen, zijn enorm gemotiveerd. 'Dat is erg leuk. Ze gaan er ook thuis mee aan de slag. Ze bezoeken elkaars bedrijven en verplaatsen zich in de bedrijfssituatie van hun medestudenten. Na een jaar kunnen ze de grasgroei en grasopname beter inschatten. Ze zijn een betere gesprekspartner voor hun ouders.'

Zowel Biewenga als Rijneveld is docent en weidecoach. Volgens Van den Pol zou elke veehouderijdocent die lessen over grasland geeft, de opleiding tot weidecoach moeten volgen. 'Daar ben ik 100 procent voor.' Rijneveld heeft er veel profijt van. 'Als weidecoach word je gevoed met praktijkkennis van collega's en veehouders. Dit geef ik weer door aan mijn leerlingen.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  20 %
 • Maandag
  20° / 11°
  45 %
 • Dinsdag
  23° / 11°
  20 %
Meer weer