%27Prijs+van+cichorei+belangrijker+dan+areaal%27
Nieuws
© Koos van der Spek

'Prijs van cichorei belangrijker dan areaal'

Telers van cichorei zijn tevreden met de basisprijs van 73,50 euro per ton die Sensus dit jaar betaalt. Voor die prijs is goed te telen, zo blijkt uit reacties van akkerbouwers op de telersvergaderingen. Een groter areaal cichorei zou mooier zijn, maar niet als daardoor de voorraden inuline oplopen en de prijs daalt.

De basisprijs van 73,50 euro per ton geldt voor akkerbouwers die de laatste drie jaar cichorei hebben geteeld. Daarnaast betaalt verwerker Sensus een jaartoeslag van 7 euro per ton, 1 euro per ton voor teeltregistratie en een areaaltoeslag van 1 euro per ton vanaf 6 hectare en 2 euro per ton vanaf 11 hectare. Per gecontracteerde hectare kunnen telers 60 ton cichorei leveren. De prijs is op basis van 17 procent inuline. Transportkosten zijn voor rekening van de teler.

Harbert ten Have, voorzitter van de telersvereniging inulinecichorei in Noordoost-Nederland, vindt de basis van 17 procent inuline geen goede zaak. Vorig jaar was het inulinegetal gemiddeld 16,4 procent en langjarig wordt 17 procent weinig gehaald. 'Telers krijgen te maken met een aftrek en dat stimuleert niet. We kunnen beter terug naar 16 procent en een toeslag. Dat moedigt meer aan', zegt Ten Have.

Historische opbrengst

De afgelopen campagne werd vorige week vrijdag afgesloten en komt uit op een historisch hoge opbrengst van gemiddeld 8,4 ton inuline per hectare. Dit is landelijk gerealiseerd door gemiddeld 51,4 ton cichorei per hectare en een inulinegetal van 16,4 procent.

'Ook bij droogte niet dieper gaan zaaien dan 1 centimeter'

Marco Bom, IRS

Het einde van de campagne is anderhalve week eerder dan vorig jaar. Dat heeft te maken met een kleiner areaal cichorei en de iets vroegere start. De uitstekende wortelopbrengsten zorgen er uiteindelijk voor dat de campagne enkele dagen langer duurde dan aanvankelijk berekend.

Areaalreductie

Bernice de Grootte van Sensus wijst erop dat de productie van inuline sneller groeit dan de afzet. 'Om te grote voorraden te voorkomen, moeten we het areaal in 2018 reduceren. Door de trend van suikerverlaging neemt de afzet in Europa toe en die trend zal wereldwijd doorzetten. Dit compenseert op dit moment echter niet de stagnerende afzet naar Noord-Amerika.'

De Grootte geeft aan dat producenten de druk van de maatschappij voelen om het suikergehalte in producten te verlagen. Tegelijk willen supermarkten de consument helpen met gezonde keuzes. Inuline komt zo terecht in producten als Autodrop, Fruittella en Peijnenburg Zero. 'Daarnaast vraagt de consument steeds meer om natuurlijke producten. Inuline past in die trend en er blijft dus perspectief voor verdere groei.'

Reductie areaal

Volgens René Schunselaar, manager Agro bij Sensus, heeft de cichoreiverwerker in Roosendaal getracht de reductie van het areaal vooral in het buitenland te zoeken. Dit zorgt ervoor dat telers in Nederland die dit jaar hetzelfde areaal cichorei willen telen als vorig jaar, dit veelal ook toegewezen hebben gekregen.

Toen 28 jaar geleden met de teelt van cichorei werd begonnen, bestond het idee om van cichorei (deels) het vierde akkerbouwgewas te maken. Voor zo'n 440 telers is dat nu het geval. Sensus streeft naar een opbrengst van gemiddeld 10 ton inuline per hectare, dit om het rendement in de benen te houden. Dat lukt steeds beter: in 2016 bij 20 procent van de telers, vorig jaar 30 procent. Voor Noord-Nederland respectievelijk 3 en 5 procent.

Inspanning vereist

Volgens Hubert Visser, landelijk voorzitter van de telersvereniging cichorei, vraagt het nog de nodige inspanning om de gewenste 10 ton inuline per hectare in 2023 te halen. 'Het vijfjarige gemiddelde ligt in de periode 2012-2017 op 7,2 ton inuline. Dit seizoen zitten we op 8,4 ton inuline. Dat is geen grote sprong. Er is dus nog het nodige werk te doen om naar de 10 ton inuline te komen.'

Peter van den Bosch van Sensus geeft aan dat een hogere opbrengst en een beter rendement via drie wegen mogelijk is: door betere rassen (25 procent), door (teelt)innovaties (25 procent) en door optimalisatie van teeltkeuzes (50 procent). Een goede teeltregistratie via Dacom Crop-R is daarbij van belang. 'Hoe meer telers de teeltregistratie compleet invullen, hoe beter we conclusies kunnen trekken.'

Onkruid en tarra

Naast teeltregistratie is er ook behoefte aan onderzoek naar bijvoorbeeld onkruidbestrijding en beperking van de hoeveelheid tarra. De hoeveelheid tarra is onder andere te beperken door de hoop af te dekken met vliesdoek. In het noordoosten van het land doet zo'n 40 procent van de telers dit, in andere delen van het land (veel) minder.

Onkruidbeheersing is en blijft een probleem in cichorei. Volgens Marco Bom van het IRS is het niet eenvoudig om een algemeen advies te geven omdat de situatie op elk perceel anders is. In het algemeen geldt: bodem- en contactherbiciden apart inzetten, onkruid klein aanpakken, bij een lage onkruiddruk minder spuiten voor meer cichorei en bij een hoge onkruiddruk alles zoveel mogelijk aanpakken.

Zaaidiepte belangrijk

Voor een goede opbrengst per hectare is vooral de zaaidiepte van belang, benadrukt Bom. 'Zaai 0,5 tot 1 centimeter diep. Ook bij droogte niet dieper gaan zaaien dan 1 centimeter. Iedere stap dieper zorgt ervoor dat de cichorei minder snel opkomt en minder snel weggroeit. Controleer de zaaidiepte niet alleen bij het begin van het zaaien, maar op het hele perceel.'

Voor een goede opbrengst is vroeg zaaien en een veldopkomst van 140.000 tot 160.000 planten per hectare nodig. 'Een opkomst van 100.000 planten kost 10 procent van de opbrengst', zegt Bom. Zijn advies is om op zandgronden, die in het voorjaar worden geploegd, het aantal bewerkingen tussen ploegen en zaaien te beperken om uitdrogen van de grond te voorkomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer