Verkenning+ruimte+voor+energie+in+Noordkop
Nieuws
© Provincie Noord-Holland

Verkenning ruimte voor energie in Noordkop

De 'Verkenning Energie en Ruimte Noord-Holland Noord' die onlangs is afgerond, gaat als bouwsteen dienen voor de provinciale Omgevingsvisie 2050. Dat heeft Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Gedeputeerde Ruimte & Wonen Joke Geldhof stelt in haar webblog vast dat 'de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, met de huidige stand van de techniek voor de metropoolregio Amsterdam nog niet realistisch is.' Ze verwijst naar een onderzoek dat de provincie begin 2017 uitvoerde.

Geïmporteerd

'Het verstedelijkte en dichtbebouwde karakter beperkt de mogelijkheid om zelf alle benodigde energie op te wekken. We moeten er op dit moment van uit gaan dat een deel van de energie die voor die regio nodig is, ook in 2050 van buiten de regio moet worden geïmporteerd.'

In Noord-Holland Noord kan nu al 75 procent van het energieverbruik duurzaam worden opgewekt. De regio kan al ruim voor 2050 op eigen kracht en zonder al te grote technische belemmeringen overschakelen op schone energie, stelt Geldhof. 'In theorie kan de regio zelfs energieleverancier worden voor Noord-Holland Zuid en andere plekken in Nederland.'

Kanttekening

Er is wel een belangrijke kanttekening, vervolgt Geldhof. Het produceren van schone energie heeft impact op het landschap. 'Windmolens en zonnepanelen geven het landschap een ander aanzien dan grazende koeien, graan of bloembollen.'

'Om in 2050 echt energieneutraal te kunnen zijn, moet de provincie daarom duidelijke keuzes maken. 'Waar willen we ruimte geven aan het opwekken van schone energie? Hoe blijven we wendbaar en flexibel om in te kunnen spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen?'

Energietransitie

Vanzelfsprekend speelt de ruimtelijke doorwerking van de energietransitie een prominente rol in de Omgevingsvisie NH2050 die in de maak is, meent Geldhof. 'Wij zijn daarover in gesprek met het Rijk, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, belangenorganisaties en inwoners.'

Geldhof: 'Ik blijf me er voor inzetten dat ook de energietransitie ruimte en kansen biedt voor groei. Niet alleen voor een schoner milieu, maar ook voor het op peil houden en verbeteren van onze fysieke leefomgeving, zodat Noord-Holland de mooie provincie blijft die het nu is.'

Statencommissie

De verkenning wordt nu eerst voorgelegd aan de statencommissie Ruimte & Wonen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer