Aanpassing+Regeling+uitvoering+GMO+groenten+en+fruit
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Aanpassing Regeling uitvoering GMO groenten en fruit

De ontheffing van leveringsplicht in de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 is verhoogd. Dit meldt landbouwminister Carola Schouten in de Staatscourant.

Deze aanpassing is vanwege de verhoging van de maximale ontheffing van de leveringsplicht van 25 naar 40 procent en de soepelere Europese eisen ten aanzien van milieu-investeringen die tot besparing van water- en energiegebruik leiden.

Een aantal producentenorganisaties heeft specifieke producten en rassen ontwikkeld die onder licentie van de betrokken producentenorganisatie mogen worden geteeld en verkocht. Bij overstap naar een andere producentenorganisatie behoudt een teler in veel gevallen zijn teeltlicentie, maar blijven de verkooprechten voor de betrokken producten en rassen bij de producentenorganisatie die de licentiehouder is.

Ontheffing

Om verkoop van dergelijke producten, die uit de aard der zaak via de licentiehoudende producentenorganisatie moet geschieden, niet te frustreren, is de mogelijkheid geboden om producentenorganisaties toe te staan hun leden een ontheffing van de leveringsplicht te verlenen tot maximaal 40 procent in plaats van de gebruikelijke 25 procent.

Dit recht tot ontheffing wordt echter beperkt tot de situatie waarin aangesloten producenten hun productie via een andere, door hun eigen organisatie aangewezen producentenorganisatie afzetten. Bovendien kan het percentage alleen worden verhoogd als via een andere, door de eigen organisatie aan te wijzen producentenorganisatie producten worden afgezet die, gezien de kenmerken ervan, normaliter niet onder de commerciële activiteiten van de eigen producentenorganisatie vallen.

Milieu-investeringen

In lijn met de soepelere eisen onder de Europese uitvoeringsverordening 2017/892 wordt het percentage waarmee een milieu-investering moet bijdragen aan vermindering van gebruik van water of fossiele energie verlaagd van 25 procent naar 15 procent, respectievelijk van 10 procent naar 7 procent.

De wijzigingen aan investeringen ten behoeve van het milieu zijn ter toetsing aan de Europese Commissie voorgelegd. De Europese Commissie heeft kenbaar gemaakt geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen te hebben.

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer