Zorgen+over+lastenstijging+Aa+en+Maas
Nieuws
© Ruud Ploeg

Zorgen over lastenstijging Aa en Maas

Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk voor de categorie ongebouwd van Waterschap Aa en Maas maakt zich grote zorgen over de forse stijgingen van de lasten voor de landbouw.

De hoogte van de waterschapslasten per categorie wordt bepaald door de Waterwet en de kostentoedeling van de waterschappen. Het heffingenstelsel wordt herzien. Belangrijk onderdeel daarvan is een herziening van de verdeling van de waterschapslasten.

'Er zou volgens het voorstel van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) meer gestuurd moeten worden op het profijtbeginsel', legt Van Dijk het grootste pijnpunt voor de landbouw bloot. 'Dus des te meer voordeel je van het werk van het waterschap hebt, des te meer je moet betalen', stelt hij.

'Natuurlijk hebben boeren en tuinders veel voordeel hiervan en het gaat ook om grote oppervlakten. Maar ons inziens blijven de ingezetenen onterecht buiten schot. Zij zouden, als je naar het voorstel van kostenverdeling kijkt, geen voordeel hebben van al het werk van de waterschappen', vervolgt de waterschapsbestuurder.

Buitengebied

'Maar het water uit het stedelijk gebied wordt allemaal afgevoerd naar het buitengebied. Als de waterschappen de sloten niet maaien, kan dat water niet weg, dus lopen dorpen en steden onder water. Dus alleen al daarbij heeft de categorie ingezetenen wel degelijk veel profijt het werk van de waterschappen', aldus Van Dijk.

'Daarnaast zijn boeren en tuinders verplicht om het slootmaaisel te ontvangen én af te voeren. Dus de categorie ongebouwd wordt dubbel belast als de plannen doorgaan.'

Zuiveringsheffing

Zijn tweede grote bezwaar betreft het voorstel voor een zuiveringsheffing. 'De CAB wil mogelijk een zuiveringsheffing per hectare landbouwgrond instellen. Dat gaat om diffuse bronnen als de uitspoeling van meststoffen in het oppervlaktewater of erfafspoeling. Voor Waterschap Aa en Maas zou dat gaan om 52 euro per hectare extra heffing naast de systeemheffing van 72 euro. Dat is dus een verhoging van de lasten met 80 procent.'

Dit is tegen het zere been van de waterschapsbestuurder. 'We hebben als waterschap de afgelopen jaren veel moeten bezuinigen om de waterschapslasten niet verder te laten stijgen. Dit wordt allemaal tenietgedaan als dit doorgaat. Dat frustreert enorm. De landbouw wordt onevenredig hard getroffen.'

Alle waterschappen

Het voorstel ligt momenteel voor aan alle waterschappen. Aan het einde van dit jaar gaat er een definitief advies richting de Tweede Kamer. Op zijn vroegst wordt de wet in 2021 aangepast.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer