Gewasrotatie+voorkomt+Duitse+akkerbouwproblemen
Nieuws
© Huisman Media

Gewasrotatie voorkomt Duitse akkerbouwproblemen

Met een andere en/of ruimere vruchtopvolging voorkomen Duitse akkerbouwers problemen in het bouwplan en beperken ze de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

De Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) gaat dit met een conferentie nader onder de aandacht brengen. De huidige situatie van de verdeling van gewassen op het Duitse bouwland ziet er ongeveer zo uit: tarwe, mais, gerst of koolzaad groeien op meer dan driekwart van het bouwland en ongeveer 45 procent van het bouwland is wintergraan.

Wintergewassen nemen ongeveer 56 procent van het bouwland in beslag. Met uitzondering van mais hebben alle zomergewassen de afgelopen 25 jaar aan oppervlak verloren of zijn onder de 1 procent van het areaal bouwland gebleven.

Korte termijn

De reden voor deze ontwikkeling is waarschijnlijk het feit dat de keuze voor bepaalde gewassen vooral op de korte termijn is gebaseerd en minder op duurzame teeltproblemen.

Dat heeft onder meer gevolgen voor de gewasbescherming. Bouwplannen met weinig variatie in de vruchtopvolging kenmerken zich door een hogere inzet van gewasbeschermingsmiddelen en een hoger risico op resistentie. De tegenvallende resultaten van herbiciden bij de bestrijding van duist is hier een voorbeeld van, maar ook het verminderede effect van bepaalde fungiciden.

Extreme weersomstandigheden

De DLG denkt dat akkerbouwers zich vaak onvoldoende realiseren dat een diversiteit aan gewassen ook een strategie kan zijn om zich in te dekken tegen extreme weersomstandigheden of jaarlijkse opbrengstfluctuaties.

Ogenschijnlijk stabiele gewassen, zoals wintertarwe, zitten in sommige jaren qua opbrengsten laag. In Rheinland zaten de tarweopbrengsten vorig jaar gemiddeld onder de 7 ton per hectare.

Tijdens de DLG-winterconferentie, op 21 februari in Münster/Westfalen, schenken diverse sprekers aandacht aan de verschillende aspecten van vruchtwisseling en gewasbescherming.

Weer

 • Zondag
  21° / 15°
  70 %
 • Maandag
  21° / 13°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 12°
  30 %
Meer weer