Vijf+vragen+over+SecureEgg
5 vragen
© Alex J.de Haan

Vijf vragen over SecureEgg

Een groep legpluimveehouders wil een nieuw borgingssysteem opzetten. Met het systeem, SecureEgg genoemd, moeten calamiteiten zoals de fipronilaffaire in de toekomst worden voorkomen.

Waarom dit initiatief?

Door de fipronilcrisis zijn pluimveehouders zich bewuster geworden van de rol en de risico's die gepaard gaan met voedselveiligheid en eieren. Op een pluimveebedrijf zijn voer, diergeneesmiddelen en pikmaterialen aanwezig en is er sprake van drinkwater- en bloedluisbehandelingen. Al die producten kunnen ongewenste stoffen overdragen op kippen en eieren.

De fipronilcrisis heeft geleerd dat pluimveehouders niet blind kunnen vertrouwen op leveranciers. Maar het is niet inzichtelijk welke risico's er zijn en aan welke wettelijke regels leveranciers en producten moeten voldoen.

Wat is het idee achter SecureEgg?

Het collectief organiseren van de borging van voedselveiligheidsrisico's. Voorbeeld is de aanpak van SecureFeed, waarbij gezamenlijk de risicobeoordeling van de leveranciers en hun producten wordt uitgevoerd en een analyseplan wordt opgezet. SecureEgg wil de voedselveiligheid op leghennenbedrijven onder meer verbeteren door een lijst op te stellen van leveranciers en producten die zijn geanalyseerd en als veilig beoordeeld. Alleen producten van deze lijst worden door pluimveehouders gebruikt.

Is dat voldoende?

Nee, ook het delen van informatie, meldingen en klachten is belangrijk. Op die manier kunnen leghennenhouders snel en adequaat actuele informatie krijgen over producten, leveranties en verandering van wetgeving en normen. Bij een eventuele calamiteit kan snel worden gehandeld en een olievlekwerking worden voorkomen.

Ook zal SecureEgg nauw contact onderhouden met de overheid (NVWA), ketenpartners en retail. Er wordt samengewerkt met IKB EI, maar in welke vorm moet nog worden uitgewerkt.

Wat is er al in gang gezet?

Op een bijeenkomst, 18 december in het Limburgse Ysselsteyn, waren pluimveehouders en andere belangstellenden uit de sector, onder andere vanuit IKB, aanwezig. Er was veel bijval voor het idee. Daarop is er een werkgroep opgezet die het verdere voorbereidende werk gaat doen. Er is steun vanuit LLTB en LTO.

De initiatiefnemers kijken nu hoe andere regio's kunnen worden geïnformeerd om ze bij het initiatief te betrekken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk pluimveehouders vanaf het eerste begin meedoen.

Hoeveel pluimveehouders willen meedoen?

Dat zijn er momenteel 44, vooral afkomstig uit het zuiden van het land.

Weer

 • Woensdag
  6° / 3°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
Meer weer