Meerdere+wegen+leiden+tot+broeikasgasreductie
Achtergrond
© Fotografie Twan Wiermans

Meerdere wegen leiden tot broeikasgasreductie

Iedere melkveehouder kan zelf kiezen welke vorm van broeikasgasreductie het best bij zijn bedrijf past. De sector moet dit serieus aanpakken, stelt Herman Bakhuis, portefeuillehouder Klimaat binnen LTO Melkveehouderij. Ook via fokkerij is een reductie in broeikasgasuitstoot mogelijk.

Dat zei Bakhuis onlangs in Waarder tijdens een themabijeenkomst van de Federatie Veeteelt-studieclubs Zuid-Holland. De Nederlandse melkveehouderij is, deels onbewust, al volop bezig met de reductie in broeikasgassen, stelt Henry Voogd, vanuit een aantal in Partico verenigde zuivelproducenten betrokken bij de Duurzame Zuivelketen.

Volgens Voogd speelt de Nederlandse zuivelketen een behoorlijke rol bij de broeikasgasuitstoot. 'Zo'n 13 procent daarvan in ons land is afkomstig vanuit de agrarische sector. De helft vanuit de zuivel, waarvan 91 procent door de melkveehouder. Niet alleen door koeien, maar ook kunstmest.'

Klimaatdoelstellingen

Voogd ziet dan ook dat een daling gewenst is. Niet alleen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook omdat de zuivelafnemers steeds vaker kijken naar de 'carbon footprint' van producten. 'Grote fabrikanten, zoals Unilever, hebben dit prima in beeld. En als de markt iets vraagt, dan kan het snel gaan, zoals bij vlog-melk.'

Hij ziet dat de zuivelsector al behoorlijke stappen heeft gezet. Van 1990 tot 2014 is de broeikasgasuitstoot met 18 procent gedaald, door de krimp in het aantal koeien. 'Die laatste jaren was er wel wat een tendens van groei, als gevolg van het einde van het melkquotum.'

Niet verkeerd

Nederland doet het ook niet verkeerd vergeleken met het buitenland. 'Eén koe stoot 1,2 kilo kooldioxide-equivalenten uit voor 1 kilo melk. Wereldwijd is dat 2,4 kilo. En koeien in Azië en Afrika stoten maar liefst 7 kilo uit', weet Pieter van Goor, fokkerijdeskundige bij CRV.

Volgens Voogd zijn er verschillende mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen verder te verlagen. 'Denk daarbij aan energiebesparing en opwekking, mestverwerking, voermaatregelen en efficiëntie en goed management, net als efficiëntie en goed management.'

Beslistool

De bedoeling is dat melkveehouders hiermee aan de slag gaan. Voogd: 'We willen nu de CO2-footprint-module opnemen in de Kringloopwijzer, zodat bedrijven hun footprint gemakkelijk kunnen vergelijken met die van collega's. Daarnaast is het een gemakkelijke beslistool: welke maartregel past economisch het best bij mijn bedrijf?'

Volgens Bakhuis is het belangrijk dat de sector dit ook daadwerkelijk oppakt. 'Als LTO geloven we niet in één maatregel, maar in een combinatie van maatregelen. Iedere ondernemer kan kiezen wat het best bij een bedrijf past. De komende jaren wordt gekeken naar het GLB-beleid. Ik verwacht dat Brussel steeds meer inzet op klimaatdoelstellingen en er niet meer een vast bedrag wordt betaald per hectare. Ook Den Haag is kritisch.'

Voerbenutting

Van Goor ziet ook een rol voor de fokkerij weggelegd. 'Terwijl in de vorige eeuw de nadruk via Inet op melkproductie lag, lag de laatste decennia de nadruk steeds meer op gezondheid. Nu zien we meer naar een tendens van voerefficiëntie, en daarmee milieueffecten als fosfaatproductie en broeikasgassenuitstoot. Daarmee selecteren we op voerbenutting en zo minder uitstoot.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  10° / 3°
  10 %
 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
Meer weer