Wisselende+naleving+regels+gewasbescherming
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Wisselende naleving regels gewasbescherming

Bij Nederlandse telers is de naleving van de regels voor gewasbescherming in 2016 wisselend geweest. Dat blijkt uit het Rapport gewasbescherming 2016 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Uit het rapport blijkt wel een duidelijke tendens dat het bedrijfsleven zich wil inzetten om samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te werken aan een betere naleving.

Als telers voldoende verschillende gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking hebben of gewassen voor de consumptie telen, is de naleving over het algemeen beter.

Akkerbouw

Bij de akkerbouw zijn vooral risicogerichte controles op basis van signalen of constateringen in het veld uitgevoerd.

De belangrijkste overtreding betrof het (onzorgvuldig) gebruik van herbiciden in strijd met de voorschriften. In 2016 is bij 13 controles gebleken dat er bewust of door onzorgvuldigheid herbiciden in strijd met de voorschriften waren gebruikt op sloottaluds.

In 2016 zijn bij de NVWA 23 meldingen binnengekomen met het onderwerp bijensterfte. Bij zes meldingen ging het niet om (directe) bijensterfte. Bij de overige 17 meldingen is onderzocht of bijensterfte verband had met mogelijk onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Uit dit nader onderzoek bleek dat in 15 gevallen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet de oorzaak van de bijensterfte was. Tijdens het onderzoek bleek bij meerdere imkers uit deze regio massale sterfte bij de bijen voor te komen.

Sierteelt onder glas

Bij de sierteelt onder glas bleek in de jaren 2012 tot 2014 dat met name in de teelt van roos, orchidee en chrysant niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en middelen in strijd met de voorschriften werden gebruikt. In 2015 zijn in de sierteelt daarom gerichte controles uitgevoerd. Het eerder gevonden beeld werd hierbij bevestigd.

Om de naleving te bevorderen, zijn in 2016 in de sierteelt onder glas een groot aantal inspecties uitgevoerd. In totaal zijn 321 controles uitgevoerd en 162 monsters genomen. Bij 65 bedrijven maakte de NVWA een rapport van bevindingen op wegens niet-toegestaan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Bij de bedrijven met snijbloemen (170) was de naleving 78 procent. Bij bedrijven met potplanten (84) was de naleving gemiddeld 80 procent. 'In de sierteelt onder glas is extra aandacht nodig om het gebruik van niet-toegelaten middelen tegen te gaan', concludeert de NVWA op basis van die uitkomsten.

De organisatie ziet wel verbetering. 'Waar voorheen zeer frequent een niet-toegelaten middel in het groeimedium van potorchidee is aangetroffen, is dit nu aanzienlijk minder het geval.'

Fruitteelt

Extra aandacht blijft volgens de NVWA nodig om het gebruik van driftreducerende maatregelen in de fruitteelt te stimuleren. Ook hier ziet de NVWA verbetering. 'Waar eerder ook niet-toegelaten middelen in de fruitteelt zijn aangetroffen, zijn in 2016 alleen in Nederland toegelaten middelen gevonden.'

Wel concludeert de NVWA dat uit de importinspecties blijkt dat extra aandacht nodig blijft voor invoer en handel van niet in Nederland toegelaten middelen.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer