Minister+Schouten%3A+fosfaatrechten+fiscaal+afschrijfbaar
Nieuws
© DIRK HOL

Minister Schouten: fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar

De rechten voor fosfaat, maar ook varkens- en pluimvee zijn fiscaal afschrijfbaar. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister ziet het uitgeven van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten als een tijdelijk middel om zo spoedig mogelijk een duurzame balans tussen de mestproductie en de beschikbare afzetruimte (zowel binnen als buiten de Nederlandse landbouw) te bereiken.

'Het duurt zomaar 10 jaar voordat we daar komen. Met inachtneming van het voorgaande, is mijn stellige verwachting dat 1 januari 2028 is aan te merken als einddatum van deze rechten. Dit betekent dat fosfaatrechten, varkens- en pluimveerechten fiscaal afschrijfbaar zijn', aldus de minister.

Alies Visscher, senior belastingadviseur bij Countus, verwacht dat de fosfaatrechten tijdsevenredig over een periode van tien jaar kunnen worden afgeschreven, waarbij 1 januaro 2028 als einddatum geldt. 'Als je bijvoorbeeld in 2020 fosfaatrechten koopt, dan zouden deze investering in 8 jaar kunnen worden afgeschreven. Door de afschrijfbaarheid van de investering in fosfaatrechten ontstaat er nu eindelijk duidelijk voor melkveehouders.'

Landbouwnormen

Nu er ook voor de varkens- en pluimveerechten een einddatum is vastgesteld, kan op de investering in deze rechten ook in 2017 worden afgeschreven, zegt Visscher. 'De Landelijke Landbouwnormen 2017 vermelden op dit moment anders, maar worden naar alle waarschijnlijkheid hierop aangepast. Omdat ook hier een (verwachte) einddatum van 1 januari 2028 geldt, kan de investering in deze rechten in 11 jaar worden afgeschreven.'

In de Kamerbrief geeft Schouten antwoord op vragen van Kamerleden die tijdens een Algemeen Overleg over het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn werden gesteld.

Kringloopwijzer

De minister zegt daarin tevens een pilot toe met de Kringloopwijzer. Zij ziet hiervoor ruimte nu het op fosfaat gerichte voerspoor door de mengvoersector, waarmee dit jaar in het kader van het fosfaatreductieplan goede resultaten zijn bereikt, in 2018 wordt voortgezet.

Aan de pilot met bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting op basis van KringloopWijzer (BEP) kunnen maximaal 700 melkveehouders meedoen. Momenteel wordt de proef samen met de sector opgezet en uitgewerkt. De pilot zal in 2018 starten en wordt ook onderdeel van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Medio maart 2018 wordt er meer bekend over hoe melkveehouders aan de pilot mee kunnen doen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer