Bestrijding+IBR+start+in+twee+trappen
Achtergrond
© Ida Hylkema

Bestrijding IBR start in twee trappen

Het beheersingsprogramma IBR start 1 april voor de melkveehouderij. De kalverhouderij en vleesveesector beginnen later en wachten op een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en op goedkeuring van 'Brussel'. Het streven is om deze programma's op 1 januari 2019 te starten.

De Stuurgroep 'Voorbereiding nationale aanpak IBR- en BVD-bestrijding' meldde in juni dat het streven was dat de regelgeving begin 2018 van kracht zou worden. Dat wordt niet gehaald. Volgens Jos Verstraten, die namens de LTO-vakgroep melkveehouderij in de stuurgroep zit, is de reden eenvoudig: er is meer tijd nodig om de AMvB op te stellen.

De leden van de stuurgroep willen melkveehouders die al langer IBR weren op hun bedrijf meer zekerheid geven en vinden dat het programma in april moet starten. 'De consequentie van deze lijn is, dat bedrijven die tot nu toe niets hebben ondernomen, vóór april in actie moeten komen en de status van hun veestapel in beeld moeten hebben', licht Verstraten toe.

Verplichte enting melkvee

'In geval van een ongunstige of onbekende status, worden ze verplicht te gaan enten. Daarmee verminder je het risico op besmetting op de IBR-vrije bedrijven. Een bedrijf dat vrij of onverdacht is, hoeft niet te enten.'

De zuivelbedrijven hebben een belangrijke rol voor zichzelf gekozen. Zij starten op 1 april de deelname aan een IBR/BVD-beheersingsprogramma en koppelen daaraan maatregelen in hun leveringsvoorwaarden.

Andere sectoren later

In de stuurgroep is nu sprake van twee lijnen: via de zuivelondernemingen vanaf 1 april starten voor melkveehouders en voor andere sectoren starten zodra regelgeving van de overheid rond is.

Voor stuurgroepvoorzitter Toon van Hoof was dat reden om zijn functie neer te leggen. 'Ik had graag gezien dat we gelijk zouden beginnen. Nu bestaat het beeld dat één partij een andere route gaat lopen en die opdringt aan de rest. De AMvB zit eraan te komen en over een half jaar kan het weer anders worden. Daarom vind ik deze aanpak bijzonder onverstandig', legt Van Hoof uit.

Het in werking stellen van het programma zonder vastgestelde AMvB en formele Europese goedkeuring brengt mogelijk risico's met zich mee, erkent Verstraten. Op het moment dat de bestrijding overgaat van de sector naar de overheid, bestaat de kans dat het programma nog moet worden aangepast en de spelregels dus worden gewijzigd.

Wijzigingen achteraf beperkt

Leden van de stuurgroep, inclusief het ministerie, hebben gezamenlijk de voorgestelde aanpak ontwikkeld. De verwachting is daarom dat eventuele wijzigingen klein zullen zijn. Dat zal de komende maanden blijken als de AMvB gestalte krijgt. 'Aanpassen van het programma en extra eisen aan de uitvoering komen op het bordje van de veehouder terecht, de boer betaalt altijd. De tijd tussen vandaag en 1 april gaan we dan ook benutten om een zo goed mogelijke aansluiting te organiseren. We willen het in één keer goed doen.'

Voor kalverhouders en vleesveehouders gaat het programma van start als de AMvB er ligt. Naar verwachting is dat 1 januari 2019. Kalverhouders moeten vervolgens na het verkrijgen van de artikel 9 status van de Europese Commissie dieren die ze uit landen met een lagere status dan Nederland halen, enten in het land van herkomst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
Meer weer