Expertisecentrum+moet+klauwgezondheid+verbeteren
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Expertisecentrum moet klauwgezondheid verbeteren

Een aantal partijen gaat samenwerken om de klauwgezondheid van koeien op bedrijfsniveau te verbeteren. Om dat te bereiken, is het Hoofcare Expertise Centrum opgericht.

Het Hoofcare Expertise Centre (HEC) is een samenwerkingsverband tussen VVRP (Vereniging voor Rundvee Pedicures), AB Vakwerk, AB Werkt, CRV, Faculteit Diergeneeskunde, Dairy Campus, Dairy Training Centre (DTC) en het Nederlands Klauwgezondheidscentrum (NGKC).

'Door het oprichten van het HEC willen we gezamenlijk inspanningen plegen om de klauwgezondheid te verbeteren door middel van allerlei activiteiten, zoals kennisuitwisseling, maar ook stimulering van het vastleggen van data op de bedrijven', aldus HEC-voorzitter Gerrit Hooijer.

Verzamelen data

Eén van de eerste speerpunten van het HEC is het verzamelen van meer data rondom klauwgezondheid. Als op meer bedrijven gegevens rondom de klauwgezondheid bekend zijn, kan er doelgerichter gewerkt worden en zullen de resultaten beter zichtbaar worden.

Afgelopen jaren hebben CRV en de klauwverzorgers Digiklauw ingezet om data te verzamelen op het gebied van de verschillende klauwaandoeningen. De gegevens uit Digiklauw zijn niet alleen bruikbaar voor de fokwaarde klauwgezondheid, maar ook als managementinstrument voor veehouders om sturing te geven aan de klauwgezondheid op het eigen bedrijf.

Belangrijk hulpmiddel

De data zijn een belangrijk hulpmiddel bij de integrale monitoring van klauwgezondheid op bedrijven als onderdeel van een integrale benadering van diergezondheid. Het HEC ziet de verbinding tussen de verschillende erfbetreders (klauwbekapper/voeradviseur/dierenartsen) als noodzakelijke voorwaarde om de aandacht voor en de advisering over klauwgezondheid te stimuleren.

Enkele jaren geleden bleek uit het LTO-initiatief 'Grip op Klauwen' al dat de samenwerking tussen pedicure, dierenarts en voervoorlichter succesvol is.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer