Stemming+onder+Vlaamse+landbouwers+blijft+gelijk
Nieuws
© Vidiphoto

Stemming onder Vlaamse landbouwers blijft gelijk

De stemming onder Vlaamse boeren en tuinders blijft nagenoeg gelijk, blijkt uit een tweejaarlijkse enquête.

De landbouwconjunctuurindex stijgt in het najaar van 2017 lichtjes van 85 naar 87 procent. Deze kleine toename is te danken aan de melkveesector. De stemming in de sectoren varkens, akkerbouw, sierteelt, fruitteelt en groenten in openlucht onder glas valt lager uit.

De hoge melkprijs geeft Vlaamse melkveehouders vertrouwen. De melkprijs wordt vooral ondersteund door de boterprijs, die hoge toppen laat zien. De indexen voor fruit en groenten in openlucht kelderden door de vrieskou in april en het droge voorjaar.

Weersomstandigheden

Meer Vlaamse boeren en tuinders ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Het zijn vooral de slechte weersomstandigheden die het aandeel doen stijgen van 60 procent in het voorjaar van 2017 naar 69 procent in het najaar.

De landbouwconjunctuurindex verschijnt twee keer per jaar en wordt berekend op basis van een enquête bij deelnemers aan het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden.

527 enquêtes

De resultaten van augustus-september 2017 zijn gebaseerd op een extrapolatie van 527 ingevulde enquêtes.

Bekijk meer over: