Relatief veel opvolgers in regio Aalsmeer

Een inventarisatie onder glastuinders in zes gemeenten van de Greenport Aalsmeer tonen aan de dat sector economisch perspectief ziet, getuige het relatief hoge aantal bedrijfsopvolgers en de extra ruimtebehoefte.

Relatief+veel+opvolgers+in+regio+Aalsmeer
© Nieuwe Oogst

Ruim 35 procent van de glastuinbouwondernemingen in de Greenport Aalsmeer heeft een bedrijfsopvolger. Dat is meer dan het landelijk gemiddeld, dat tussen de 20 en 25 procent ligt.

Jonge ondernemers in de Aalsmeerse regio hebben blijkbaar vertrouwen in de toekomst, stelt beleidsadviseur ruimtelijke ordening Hans van Geest van LTO Noord Glaskracht, die zich baseert op de uitkomsten van de Ondernemersverkenningen die donderdag zijn gepresenteerd bij het Greenport Aalsmeer Jaarevent in Claus in Hoofddorp.

Keukentafelgesprekken

Aan de inventarisatie liggen maar liefst 321 keukentafelgesprekken ten grondslag. Samen zijn die goed voor 80 procent van het totale glasareaal van 664 hectare. Ook zijn nog 463 deskstudies uitgevoerd.

Uit de verkenning blijkt dat er een ruimtebehoefte bestaat van 631 hectare, gebaseerd op de 168 ondernemers die willen uitbreiden of verplaatsen. Dat laatste is ook nodig, getuige de gemiddelde bedrijfsgrootte die schommelt rond de 1,5 hectare, waar gemiddeld volgens de onderzoekers een dubbele oppervlakte minimaal is voor de economische rentabiliteit.

Schaalvergroting

Uit de inventarisatie blijkt verder dat ondernemers de herstructurering willen aangrijpen voor schaalvergroting en verduurzaming van de teelt. Een groot aantal bedrijven zoekt aansluiting op het warmtenet. Ook de beschikbaarheid van CO2 en snel dataverkeer zijn veelgenoemde cruciale voorzieningen. In totaal 73 ondernemers gaven concreet aan zelf ook in zulke voorzieningen te willen investeren,

Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling in de Greenport zien de onderzoekers de komende tien jaar een verschuiving plaatsvinden van ondernemers in de zogeheten maatwerkgebieden en het verspreid liggend glas naar de moderne en nieuwe grootschalige glastuinbouwgebieden.

Uitkomsten

De uitkomsten van de verkenning zijn inmiddels in enkele gemeenten al teruggekoppeld aan de deelnemende ondernemers. 'Vanwege de grote omvang van de verkenning is dit nog niet overal gelukt' , zegt Jan Driessen, die de verkenning begeleidde.

Voorzitter Bart Oostveen van de LTO Noord afdeling Aalsmeer e.o. en lid van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer maakte de introductie van nieuwe vertrouwenspersonen bekend. 'Ondernemers die willen stoppen, verplaatsen of uitbreiden, maar niet weten waar, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht om te achterhalen waar er ruimte is voor hun plannen.'

Ondersteunend glas

LTO Noord Fondsen heeft substantieel bijgedragen aan de ondernemersverkenningen en ook de lokale LTO Noord-afdelingen financieren mee. Begin 2018 worden nog zo'n tweehonderd gesprekken gevoerd met ondernemers die open tuinbouw actief zijn, eventueel met ondersteunend glas.

Ook die gegevens worden meegenomen in de overwegingen voor de herinrichting in de Greenport. Diverse gemeenten zullen de komende maanden visietrajecten starten voor specifieke gebieden waarbij de uitkomsten van de ondernemersverkenningen als belangrijke inbreng worden meegenomen. Afgesproken is dat LTO daar ook steeds vroegtijdig wordt betrokken.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer