CO2%2Demissie+glastuinbouw+in+2016+weer+gedaald
Nieuws
© Koen van Wijk

CO2-emissie glastuinbouw in 2016 weer gedaald

De totale CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2016 met 0,2 megaton gedaald naar 5,6 megaton. Daarmee ligt de uitstoot 0,6 megaton onder het oorspronkelijke doel voor 2020.

In vergelijking met het nieuwe doel voor 2020 (4,6 megaton) lag de CO2-emissie in 2016 hoger. Om dit doel te realiseren dient de emissie met nog 1,0 megaton te worden gereduceerd.

De CO2-emissie lag in 2016 18 procent onder het niveau van 1990. Voor Nederland in totaal lag de CO2-emissie daarentegen 9 procent hoger dan in 1990. De glastuinbouw loopt hiermee voor op de landelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2016 van Wageningen Economic Research.

Areaalkrimp

In de periode 2010-2016 daalde de totale CO2-emissie met 2,5 megaton. Na temperatuurcorrectie was de daling 2,2 megaton. Deze daling kan voor 77 procent worden verklaard door krimp van het areaal, minder verkoop van elektriciteit, meer duurzame energie, minder inkoop van warmte en meer inkoop van elektriciteit.

Het resterende aandeel van 23 procent wordt verklaard door het saldo van de factoren intensivering, extensivering en energiebesparing.

Energiebesparing

In de periode 2010-2015 was het aandeel van energiebesparing in de CO2-reductie 30 procent. Het aandeel van energiebesparing is in 2016 verder toegenomen.

De index van de energie-efficiëntie liet in 2016 een verbetering zien van 1 procentpunt en kwam uit op 41 procent ten opzichte van 1990. De glastuinbouw gebruikte daarmee 59 procent minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990.

Duurzame energie

Het aandeel duurzame energie groeide in 2016 met 0,6 procentpunt naar 5,5 procent. Het absolute gebruik steeg met 0,6 petajoule naar 5,4 petajoule.

Het groeitempo nam in 2016 ten opzichte van 2014 en 2015 af. Dit kwam enerzijds door technische problemen bij aardwarmteprojecten en anderzijds door minder nieuwe duurzame energieprojecten.

Aardwarmte

In 2016 voorzag aardwarmte in 50 procent van de toegepaste duurzame energie, op afstand gevolgd door inkoop van duurzame elektriciteit (17 procent), de inzet van zonne-energie (14 procent), biobrandstoffen (13 procent), inkoop van duurzame warmte (5 procent) en inkoop van duurzaam gas (1 procent).

In 2016 produceerde de glastuinbouw zo'n 9 miljard kilowattuur elektriciteit met warmtekrachtkoppeling en dekte daarmee 8 procent van de nationale consumptie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  30 %
Meer weer