Koploper blijven door Ambitie Plantgezondheid

'Uitdagend' noemt Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland de Ambitie Plantgezondheid. 'Maar we hebben deze ambitie in de glastuinbouw nodig om wereldwijd koploper te blijven met onze teeltsystemen.'

Koploper+blijven+door+Ambitie+Plantgezondheid
© Koppert Biological Systems

'De Ambitie Plantgezondheid sluit aan op de maatschappelijke wensen', zegt Verberkt. 'In de keten hebben we allemaal hetzelfde doel ten aanzien van gezonde producten in een gezonde omgeving. Voorwaarde is dat we als sector de ruimte krijgen om onze ambities te realiseren.'

Als beleidsmedewerker bij LTO Glaskracht Nederland is Verberkt gespecialiseerd in plantgezondheid. Zij meldt dat voor de glastuinbouw de LTO-ambitie aansluit op 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid'. Dit onderzoeksprogramma is samen met onder meer 'Kas als Energiebron' en 'Glastuinbouw Waterproof' onderdeel van de visie en ambitie van LTO Glaskracht Nederland om te komen tot een verantwoorde glastuinbouwsector.

Gesloten kas

Een prominente doelstelling van LTO Glaskracht Nederland is de gesloten kas in 2027. 'Telen zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen is een voorwaarde voor verantwoorde teelt. De laatste jaren zijn we geconfronteerd met normoverschrijdingen in het oppervlaktewater in glasregio's. Deze moeten we terugdringen via de verplichte zuivering en uiteindelijk een emissieloze kas.'

We hebben niet meer middelen nodig, maar wel de juiste

Helma Verberkt, beleidsmedewerker LTO Glaskracht Nederland

Geïntegreerde gewasbescherming is voor veel glastuinders gesneden koek. 'De principes van IPM (Integrated Pest Management) zijn goed ingeburgerd', constateert de beleidsmedewerker.

Residuvrije producten

'In glasgroenten wordt 80 tot 90 procent van de plagen biologisch bestreden en ook in de sierteelt gaat die ontwikkeling nu snel. Er is een groeiende behoefte aan residuvrije producten en Nederland loopt voorop, als het gaat om de voedselveiligheid in de voedingstuinbouw. Dat vertaalt zich door naar onze sierteeltgewassen.'

De systeembenadering met gezonde planten in een robuuste teeltomgeving helpt glastuinders vanuit de visie van LTO Glaskracht Nederland verder om minder afhankelijk te zijn van de chemie. Verberkt noemt als voorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van het microbioom van de plant interessant. Zij juicht het toe dat er in het tuinbouwonderzoek veel aandacht is voor het weerbaar maken van planten en teeltsystemen.

Ecosystemen

Ook de ontwikkeling van de biologische bestrijding van ziekten en plagen staat niet stil. 'Tuinders krijgen meer controle over de ecosystemen in hun kassen. Dat heeft te maken met nieuwe biologische roofvijanden, maar ook met methodes om populaties van predatoren preventief in stand te houden. De inzet van voermijten als ondersteuning van roofmijten is hiervan een mooi voorbeeld.'

De beleidsmedewerker noemt de Ambitie Plantgezondheid transparant en uitdagend. 'De doelen die we stellen zijn ambitieus. Maar in de sector leeft wel het gevoel dat we deze uitdaging nodig is om het onderscheid te maken in de markt.'

Certificaten

Verberkt vindt het idee niet verkeerd om bedrijven te labelen op basis van IPM-inspanningen. 'Dat kan door middel van een IPM-score. Maar ook certificaten als MPS-ProductProof, Milieukeur en PlanetProof zeggen iets over de inzet van verantwoorde teeltsystemen.'

Voor succes in vergroenen van het middelenpakket legt Verberkt de medeverantwoordelijkheid bij de overheid en ngo's. 'Vergroenen kunnen we niet alleen en dat gaat ook niet lukken als het stroperige toelatingsbeleid gehandhaafd blijft', stelt de beleidsmedewerker. 'Verder hebben we voor de systeembenadering die we nastreven een functioneel middelenpakket nodig. Het gaat niet om meer, maar wel om de juiste middelen. Juist dat stimuleert de innovatie waarmee we mondiaal voorop blijven lopen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  31° / 17°
  0 %
Meer weer